Rozhoduj o EÚ

Zastúpenie EK a vedúci Ladislav Miko tento rok znova prevzali záštitu nad vzdelávacím projektom „Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“. Projekt pozostáva z regionálnych seminárov. Ďakujeme, že poskytnete súčinnosť a podporu týmto regionálnym seminárom. V tejto záležitosti sa na Vás obráti pán Tomáš Madleňák zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Viac informácií o projekte:
Vďaka zapojeniu do projektu sa žiaci stredných škôl dozvedia viac o európskej politike. Vyskúšajú si, aké to je zastupovať štát na pôde Rady Európskej únie, alebo priamo občanov v Európskom parlamente. Zároveň budú mať možnosť vyjadriť sa k aktuálnym európskym otázkam.


Projekt  je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl, ktorým približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie a zapája ich do diskusií o podobe Európy.
Žiakom atraktívnym spôsobom predstavuje Európsku úniu, respektíve európsku integráciu..


KEDY A KDE?Semináre prebehnú vo 8 mestách po celom Slovensku v priebehu mesiacov október a november. linky na všetky FB udalosti regionálnych seminárov:
Bratislava https://www.facebook.com/events/376789023234434/
Ružomberok: https://www.facebook.com/events/377905766219611/
Zvolen: https://www.facebook.com/events/2541545545892015/
Nitra: https://www.facebook.com/events/709728232825598/
Trnava: https://www.facebook.com/events/2393477900768033/ 
Trenčín: https://www.facebook.com/events/392894858023701/ 
Prešov: https://www.facebook.com/events/2412959348939242/
Košice: https://www.facebook.com/events/2283940965269712/AKO SA PRIHLÁSIŤ? Stačí ak študenti vyplnia elektronický prihlasovací formulár na webe: https://rozhodujoevrope.typeform.com/to/RsEo7n
ĎALŠIE INFORMÁCIE·  Najúspešnejší účastníci z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ a Európskeho parlamentu vyhrajú hodnotné ceny. Cestovné účastníkom seminára uhradia organizátori, zabezpečia aj občerstvenie. Na seminár je možné doraziť i bez pedagogického doprovodu.·  Na semináre v regiónoch nadviaže na konci januára 2020 päťdenné modelové zasadanie inštitúcií EÚ za účasti významných hostí v Bratislave. Aj toto zasadanie podporí zastúpenie aj svojou účasťou. ·  Viac informácií nájdete na webe projektu.
Kontaktovať môžete: rozhoduj@sfpa.sk

Súťaž prelož a zaspievaj

Súťaž Prelož a Zaspievaj sa konala v piatok, 13.9.2019. Napriek tomu, že tento dátum je neslávne známy, všetkým účastníkom priniesol šťastie. Ale poďme od začiatku…


V Trstenej sa konala táto súťaž po prvýkrát. Cieľom bolo ukázať svoje prekladateľské a spevácke schopnosti. Účastníci si mohli vybrať ľubovoľnú pesničku, preložiť ju do iného jazyka a potom preloženú verziu prespievať v karaoke verzii, alebo s doprovodom hudobných nástrojov.

Súťaže sa zúčastnili tri tímy z Gymnázia Tvrdošín a za podpory svojich spolužiakov, súrodencov, kamarátov a učiteľov nám zaspievali v kine Mier svoje verzie. Koncert sa niesol v príjemnej atmosfére a prispeli k nej aj chutné dobroty od cateringovej spoločnosti Dobre a chutne. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom, porote, pracovníkom mesta Trstená a všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k úspešnej súťaži. Dúfame, že na budúci rok sa prihlási viac súťažiacich a namiesto karaoke mikrofónu, kolobežiek a celodenného vstupu do Tatralandie vás budú čakať iné skvelé ceny.

Dni mesta Tvrdošín

V nedeľu 8.9.2019 sme boli súčasťou Dní mesta Tvrdošín. Boli to chvíle plné zábavy a spoznávania. Spoločne sme zisťovali a prichádzali na to,koľko toho vieme o Európskej Únii. Poskytovali sme takisto informácie a poradenstvo. V tomto čase prebiehali aj rôzne súťaže v ktorých si mohli ľudia zasúťažiť. Zapojiť sa mohli malí i veľkí. Následne sa rozdávali ceny víťazom súťaží. Ďakujeme za príjemný zážitok.

Workshop EU

Dňa 12.9.2019 sme mali Workshop s mladými na tému EU: hrozba alebo príležitosť? v spolupráci s EDIC Rybnik, z Polska.

So študentami z Gymnázia Trstená sme dňa 12.9.2019 diskutovali o tom, aké zmeny prinieslo pre PL a SVK vstúpenie do Európskej únie. Spolu sme porovnávali obe krajiny.

Napríklad sme sa dozvedeli, že počas krízy v roku 2015 bolo Poľsko jedinou krajinou, ktorej ekonomická situácia bola stabilná, zatiaľ čo v ostatných častiach EÚ sme pociťovali nárast cien a klesanie dopytu po službách.

Tak isto sme prichádzali na to, čo sa zmenilo od vstúpenia v oboch krajinách. Na záver sme vytvorili kvíz s otázkami o EÚ a traja úspešní študenti vyhrali vecné ceny. Ďakujeme aktívnym študentom za ich prístup a úvahy.

Prednáška na strednej odbornej škole podnikania a služieb v NO

This image has an empty alt attribute; its file name is 70679539_550537815699072_7155510837640167424_o-1024x683.jpg

Na Strednú odbornú školu podnikania a služieb v Námestove sa vždy radi vraciame. ☺️
Pani riaditeľka aj kolektív sú otvorení spolupráci a svojich študentov sa snažia motivovať rôznymi spôsobmi k štúdiu a snahe dať zo seba viac.

This image has an empty alt attribute; its file name is 70587630_550537889032398_5398412040077312000_o-1024x683.jpg


Tentokrát im boli dobrovoľníci z EDS porozprávať o dobrovoľníckej službe, o jej výhodách a o nekonečných možnostiach, ktoré EÚ prináša…