Mladý Európan má už 15 rokov

Regionálne kolo vedomostnej súťaže o Európskej únii pre stredné školy sa uskutočnilo aj tento rok pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Súťaže sa zúčastnili 3 stredné školy z nášho regiónu a hoci v rúškach, s odstupom a bez chipsov, ale stále v rovnako príjemnej atmosfére. Stretli sme sa 30.9.2020 v Dome kultúry v Trstenej a študenti si zmerali sily vo vedomostiach týkajúcich sa EÚ.

Okrem klasického kvízu a všeobecných otázok o EÚ zvládli tímy vyplniť jazykovú tabuľku a frázy rôznych jazykov Európskej únie a v treťom kole sme testovali ich rýchlosť a poznatky o osobnostiach, doménach a symboloch EÚ.

Viete napríklad, aké je motto EÚ? Alebo aké logo patrí Rade EÚ?

Aj s takými otázkami sa museli vysporiadať naši účastníci. Predtým, než sa začalo súťažiť dostali účastníci za úlohu vypracovať projekt o predsedajúcej krajine EÚ na tento rok. Nakoniec si prvú cenu  odniesli žiačky z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Na druhom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, s najkrajším projektom o Chorvátsku, aký sme kedy videli 🙂 a  tretie miesto obsadili chlapci zo Strednej spojenej školy v Nižnej. Srdečne všetkým tímom gratulujeme a budeme sa víťazom regionálneho kola držať palce v národnom kole, ktoré sa uskutoční 16.10.2020.

Juvenes Translatores- príležitosť pre jazykovo nadaných študentov

Využite možnosť zaregistrovať svoju školu do súťaže pre mladých prekladateľov – uzávierka je 20. októbra

Európska komisia organizuje každoročnú prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores pre stredoškolákov z celej Európy. Školy z celej EÚ sa môžu zaregistrovať online do 20. októbra a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z ostatných členských štátov. V tomto roku budú musieť zúčastnení tínedžeri preložiť text na tému „Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila“.

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. V minuloročnej súťaži študenti využili až 150 rôznych kombinácií.

Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2020 napoludnie. Učitelia môžu školu zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Následne Komisia pozve do druhej fázy celkovo 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač.

Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2003.

Súťaž sa uskutoční online 26. novembra 2020 vo všetkých vybraných školách. Víťazi (jeden za každú krajinu) budú vyhlásení začiatkom februára 2021. Ak to podmienky dovolia, na jar 2021 si vyzdvihnú ceny na slávnostnej ceremónii v Bruseli, kde budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Komisie a dozvedieť sa viac o práci s jazykmi.

ZDROJ:

Ingrid Ludviková


Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava