Ako sa žije cudzincom na Orave?

Európska únia je spoločenstvo, ktoré navzájom spája rozličné kultúry a jazyky. Ako je na skutočnosť, že patríme k multikultúrnemu európskemu priestoru, pripravený náš región? V decembri sme oslovili štyroch cudzincov, ktorí dlhšie či kratšie obdobie žijú na Orave, aby sme zistili ako sa im tu žije a aký je postoj tunajších ľudí k nim ako cudzincom.

So svojou skúsenosťou sa podelili zahraniční dobrovoľníci z Portugalska a Maďarska, ktorí sú na Orave ešte veľmi krátko, ale aj Julio zo Španielska, ktorý tu pôsobí už deväť rokov a Suzanne zo Spojených štátov amerických, ktorá sa prisťahovala na Oravu pred sedemnástimi rokmi. Zaujímalo nás, čo ich priviedlo práve na Oravu a čo si myslia o ľuďoch, ktorí tu žijú. Aké je to žiť v prostredí, kde sa hovorí jazykom, ktorý je pre nich cudzí? Čo považujú za najkrajšie a naopak za najťažšie na živote v tomto regióne? Dozviete sa v nasledujúcich krátkych videách. 

Jejée

Áron

Julio

Suzanne