50 miliónov za štyri roky pre Oravu – zborník úspešných EÚ projektov

V roku 2018 informačné centrum Europe Direct Trstená vytvorilo zborník úspešných projektov, ktoré boli a sú v regióne Oravy realizované z finančných príspevkov Európskej únie (eurofondov), pod názvom „50 miliónov za 4 roky pre Oravu“.

Podľa našich zistení v aktuálnom programovom období (2014-2020) v čase do júla 2018, kedy sme ukončili zhromažďovanie informácií o projektoch, bolo z eurofondov pre jednotlivé inštitúcie v mestách a obciach oravského regiónu schválených 150 projektov v oblasti investícií, podujatí a vzdelávania v celkovej sume 50 705 359 EUR. Z toho v okrese Námestovo 21 634 128 EUR, v okrese Tvrdošín 22 251 562 EUR a 6 819 669 EUR v okrese Dolný Kubín. Konkrétne projekty, ktoré vďaka peniazom z eurofondov prispeli k rozvoju Oravy, spolu s ich krátkou charakteristikou a sumou finančných prostriedkov sme usporiadali do prehľadnej podoby zborníka. Verejnosť sa tak môže oboznámiť, čo všetko sa na Orave podarilo zrealizovať vďaka európskym projektom a uvedomiť si význam členstva našej krajiny v Európskej únii.

Súčasťou zborníka sú tiež výsledky prieskumu informovanosti obyvateľov Oravy o využití a potrebe európskych dotácií, na ktorom sa zúčastnilo 439 respondentov rôznych vekových kategórií.

Celý zborník je Vám  k dispozícii tu:

50 miliónov za štyri roky pre Oravu (zborník úspešných EÚ projektov)