Ako nadchnúť mladých ľudí pre európsku politiku

Dobré programy a motivovaní učitelia dokážu študentom otvoriť obzory aj smerom k vnímaniu komplexných politických problémov.

Pozrite si video: https://bit.ly/2l7topd

Európsky parlament vytvoril viacero programov, ktorých cieľom je motivovať stredné školy a ich študentov zaujímať sa o európsku politiku a prácu Európskeho parlamentu. Sú spravidla na dobrovoľnej báze a záujme jednotlivých škôl a učiteľov pracovať s deťmi na projektoch nad rámec učebných osnov. Niektoré umožňujú študentom navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu a absolvovať simulované zasadanie, iné sú určené na podpoporu individuálnych dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí do 30 rokov.

Medzi takéto programy patrí:

Euroscola

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)

European Youth Event

Európsky zbor solidarity (dobrovoľníctvo)

Zdroj: EURACTIV.sk