Camp mladých podnikateľov 2018

Stretnutie mladých záujemcov o podnikanie 16. – 20. 7. 2018, Žilina

Sme skupinka nadšencov, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom podnikateľské myslenie. Chceme prebúdzať v mladej generácii túžbu po rozvoji a hľadaní vlastného potenciálu s cieľom nasmerovania k povolaniu svojho talentu. Spolupracujeme s podnikateľmi, ktorí odovzdavajú svoje skúsenosti mladým záujemcom, vytvárame podnikateľské inkubátory (cestykpodnikaniu/kemp.sk) 

  • Hľadanie svojho talentu a vlastnej cesty
  • Tvorba podnikateľského modelu
  • Stretnutia s podnikateľmi a exkurzie do firiem
  • Aktivity na rozvoj osobnosti, kreativity a improvizácie
 
 Camp má za cieľ:
  • Podporiť mladých v objavovaní ich talentu
  • Naučiť ich vidieť príležitosti na trhu
  • Povzbudiť ich do podnikania
Je určený pre mladých budúcich podnikateľov, ktorí chcú kráčať vlastnou cestou a budovať si vlastné biznisy. Vek od 17 do cca 23 rokov.
 
Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete tu: