Festival vnímavosti

„Pri príbehu nevidiacej pani som si mohla uvedomiť, že to ja som veľakrát slepá a nie ona… Páči sa mi na nej, že práve ona je tá, ktorá pomáha ostatným, vnímať svet inak.“

Aj toto je jedna z mnohých reakcií, ktoré zazneli 11. 6. 2019 počas Festivalu vnímavosti  v Trstenej.

Začali sme už od rána.

Festival začal už od rána „Živou knižnicou“ pre deviatakov, ktorá prebiehala v Dome kultúry v Trstenej. Počas nej si žiaci vypočuli príbehy 8 živých kníh. Odchádzali so silným odkazom od ľudí, ktorí vo svojom živote zažili niečo, vďaka čomu vedia žiť naplno a odovzdávať posolstvo ďalším… Kam až môžu dostať človeka drogy? A ako sa dá dostať z absolútneho dna naspäť do života? Aký je život v tme? S čím všetkým sa stretáva černoch žijúci na Orave? Aký je život róma vo svete „gadžov“? Tieto aj mnohé iné otázky a odpovede odzneli počas tohto silného dopoludnia… Súčasťou bola aj téma extrémizmu, formou prezentácie knihy „Margaréta biela“. Je to príbeh Heleny, ktorá na vlastnej koži prežila hrôzy holokaustu. Kniha je silným odkazom na témy, ktoré je tak dôležité pripomínať, aby sme neopakovali chyby minulosti…Po slovách autorky Petry Nagyovej o tom, čo jej kniha dala a prečo vlastne vznikla, sa sálou nieslo silné posolstvo priamo od Heleny. Napriek tomu čo prežila, neživila v sebe nenávisť, ale odpustenie… Po odznení jej slov ostalo v sále hlboké ticho …

Spojili sme rôzne svety v jednom stane

Festival pokračoval pre verejnosť, v popoludňajších hodinách na námestí. Účastníci tu mohli zažiť odlišnosť a rôznorodosť v mnohých podobách. Prekvapila nás účasť mnohých ľudí všetkých vekových kategórií. Od najmenších detí, cez skupiny študentov, až po seniorov.

Mohli si vypočuť osobné príbehy ľudí, ktorí žijú so znevýhodnením, ale napriek tomu naplno. Mali priestor osobne sa spýtať na otázky, ktoré máme veľakrát v mysli, ale niečo nám bráni spýtať sa…

Aký je život v tme? Dá sa bicyklovať s jednou nohou? Ako funguje protéza končatiny? Čo všetko prináša anorexia? Dá sa z nej vyliečiť? Aký je život s autistickým dieťaťom? Tieto a množstvo ďalších otázok sa mohli ľudia spýtať priamo a osobne „živých kníh“ – ľudí, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojím silným príbehom.

Neostalo však len pri počúvaní. Ľudia mohli aj osobne zažiť, aké je to byť v koži róma, invalida, bezdomovca, nevidiaceho, či nepočujúceho… Ako? Prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá ich preniesla do vnímania sveta inými očami…  „Strašne som sa bála, bolo to také čudné, keď na mňa mierili zbraňou a ja som nemohla nič urobiť,“ zhodnotila svoj zážitok z virtuálnej reality jedna z účastníčok.

V mnohých prebudil zvedavosť a množstvo otázok aj invalidný vozík, bicykel pre invalidov, či hokejová výstroj na sledge hokej. Tieto pomôcky si každý mohol aj osobne vyskúšať. Súčasťou boli aj mnohé ďalšie aktivity…

Prečo toto všetko?

Celý festival vnímavosti bol zameraný na uvedomenie, že každá osoba je predovšetkým človekom. Bez predsudkov voči farbe pleti, národnosti, či náboženstvu… Bez ohľadu na to, či nosí luxusné šaty, oblek, montérky alebo „marocký kaftan“. Bez presvedčenia, že život niekoho má menšiu hodnotu, pretože má „len“ jednu nohu, invalidný vozík, alebo bojuje s inou, mnohokrát neviditeľnou diagnózou.

Bol to priestor zažiť pestrosť, farebnosť a krásu sveta v rôznorodosti. S úctou a obdivom k životu… S možnosťou uvedomiť si, že za každou osobou je jedinečný príbeh a každý z nás je predovšetkým človek… Človek, ktorý mnohokrát robí chyby, ale zároveň cíti, vníma a môže sa stať šíriteľom dobra a ovplyvniť myslenie mnohých ďalších ľudí… Stačí len trochu chcieť…

Nerozdeľujme – Vnímajme… Pretože všetci tvoríme jeden svet…

Ľubica Matušáková

Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť tento projekt – Mestu Trstená, EDUME n.o. a všetkým živým knihám, ochotným podeliť sa o svoj príbeh.

Deň Európy

Dňa 9.5 sme usporiadali na námestí v Trstenej malú oslavu Dňa Európy, na ktorej sme predstavili európske štáty, európske jedlá, informácie o projektoch a aktivitách Európskej únie a aj našich dobrovoľníkov z Európskej dobrovoľníckej služby.

Na organizácii tohto podujatia sa zúčastnili mnohé školy a inštitúcie a my za spoluprácu, príjemný deň, dobrú atmosféru a prácu ďakujeme: Európskemu spotrebiteľskému centru, Spišskej katolíckej charite v Trstenej, Gymnáziám Trstená/Tvrdošín/Námestovo, ZUŠ Trstenej,LADA Violin, SOŠ lesníckej v Tvrdošín, CVČ Trstená, mestu Trstená a našim dobrovoľníkom, ktorí sa starali o atmosféru….

V rámci Dňa Európy sme sa zapojili do výzvy TREES FOR EUROPE.
Šikovní chlapci zo SOŠ Lesníckej v Tvrdošíne nám prišli ku kolkárni zasadiť 28 stromov. 
A prečo 28? Lebo za každý EÚ štát jeden! 
A tak sme si kúsok Európy priniesli aj k nám a zároveň sme sa spojili za dobrú vec a za krajšiu Trstenú. Prikladáme fotku mapy, kde všade boli stromčeky v rámci výzvy vysadené.

Ako sa žije cudzincom na Orave?

Európska únia je spoločenstvo, ktoré navzájom spája rozličné kultúry a jazyky. Ako je na skutočnosť, že patríme k multikultúrnemu európskemu priestoru, pripravený náš región? V decembri sme oslovili štyroch cudzincov, ktorí dlhšie či kratšie obdobie žijú na Orave, aby sme zistili ako sa im tu žije a aký je postoj tunajších ľudí k nim ako cudzincom.

So svojou skúsenosťou sa podelili zahraniční dobrovoľníci z Portugalska a Maďarska, ktorí sú na Orave ešte veľmi krátko, ale aj Julio zo Španielska, ktorý tu pôsobí už deväť rokov a Suzanne zo Spojených štátov amerických, ktorá sa prisťahovala na Oravu pred sedemnástimi rokmi. Zaujímalo nás, čo ich priviedlo práve na Oravu a čo si myslia o ľuďoch, ktorí tu žijú. Aké je to žiť v prostredí, kde sa hovorí jazykom, ktorý je pre nich cudzí? Čo považujú za najkrajšie a naopak za najťažšie na živote v tomto regióne? Dozviete sa v nasledujúcich krátkych videách. 

Jejée

Áron

Julio

Suzanne

Spoznajme Vianoce v Európe

V utorok 11.12.2018 sme pre verejnosť v priestoroch informačného centra Europe Direct pripravili spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi pôsobiacimi v Trstenej medzinárodný večer na tému „Spoznajme Vianoce v Európe“. Našim zámerom bolo priblížiť ľuďom viaceré kultúry Európskej únie v aktuálnom období prípravy na Vianoce.

Takmer 60 návštevníkov rôznych vekových kategórií zaplnilo miestnosť plnú príjemnej atmosféry v podobe prelínajúcich sa vôní jedla a tónov vianočných piesní. Atmosféru nadchádzajúcich Vianoc podčiarkoval aj vianočný stromček a sviatočne vyzdobené stoly s lákavo naaranžovanými vianočnými dobrotami.

Po úvodnom privítaní vystúpili zahraniční dobrovoľníci so svojimi prezentáciami, v ktorých predstavili vianočné zvyky, dekorácie a tradičné štedrovečerné jedlá vo svojej domovskej krajine – Francúzsku, Portugalsku, Maďarsku, Fínsku. Vyskúšali sme si zaspievať i tradičnú koledu v maďarčine. V prestávkach medzi prezentáciami si mohli návštevníci pochutnať na vianočných špecialitách, ktoré dobrovoľníci pripravili, vzájomne diskutovať, porovnávať a hodnotiť.

„Veľa nového sme sa dozvedeli.“  „Jedlo je chutné, určite sme sa inšpirovali,“ ohodnotili vianočné menu maturantky z hotelovej akadémie.

K programu večera prispeli svojou prezentáciou o Vianociach v Španielsku tiež študenti prvého ročníka bilingválneho gymnázia v Trstenej, ktorí pripravili aj bohatú ukážku španielskych jedál pod vedením pani profesorky Zembjakovej a španielskeho lektora Julia. 

Program sme ukončili zábavným kvízom, ktorý prítomných preveril zo získaných vedomostí o Vianociach v Európe.

„Ďakujem a som šťastný, že ľudia prišli a dúfam, že prídu opäť a privedú so sebou viac priateľov, aby sa táto rodina rozrastala, “ hodnotí utorkový večer Jejée, dobrovoľník z Portugalska.

„Myslím, že medzinárodný večer bol veľmi zaujímavý z pohľadu ako dobrovoľníci z rozličných krajín prezentovali svoje Vianoce. Niekto hovoril veľa o jedle, iný o zvykoch a ďalší naučili trochu zo svojho jazyka. Ľudia boli šťastní, takže sa to podarilo,“ podelil sa s nami o dojmy Áron, účinkujúci dobrovoľník z Maďarska.

Máme za sebou opäť jedno z úspešných podujatí a veríme, že návštevníci strávili u nás príjemný a obohacujúci večer. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako si uvedomiť, že sme európskymi občanmi, že máme mnoho spoločného s ostatnými európskymi kultúrami a v inom sme naopak rozdielni, v zmysle motta EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“.

Diskusia pre stredoškolákov o Európskej únii

V pondelok 26.11.2018 sa v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej Osade v Námestove stretla viac ako stovka mladých ľudí – študentov 3., 4. a 5. ročníka školy s osobnosťami reprezentujúcimi dve hlavné inštitúcie Európskej únie – s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislavom Mikom. Diskusia organizovaná informačným centrom Europe Direct Trstená bola zameraná na témy Budúcnosť Európskej únie, Potreba angažovanosti mladých ľudí v európskych témach a Prečo ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019.

Po úvodnom privítaní každý z hostí ozrejmil študentom fungovanie kľúčových európskych inštitúcií a význam účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšie ich príspevky boli venované téme, čo prináša Európska únia pre mladých, vysvetleniu pojmu populizmus v kontexte Európskej únie. V súvislosti s touto oblasťou sa hostia venovali aj mýtom o Európskej únii a poukázali na dôležitosť rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie. Študentom poskytli užitočné typy na webové stránky, kde môžu nájsť pravdivé informácie. Vo svojich príspevkoch sa dotkli aj aktuálnej problematiky Brexitu. Študenti sa pýtali najmä na výhody a nevýhody Európskej únie, zaujímal ich aj problém rozdielnej kvality výrobkov niektorých značiek v rôznych krajinách EÚ a jeho riešenie.

„Keďže som ešte voliť nebola, ale už môžem, tak som rada, že nás povzbudili k zodpovednosti voliť. Páčilo sa mi, že nás informovali o výhodách, že sme v EÚ.“  (Kristína, 18 rokov)

„Pán Miko nám vysvetlil ako to funguje na konkrétnych príkladoch, ktoré riešil, zažil, videl. A to sa mi rátalo.“ (Kristián, 19 rokov)

Aj na základe pozitívnych vyjadrení študentov po skončení podujatia veríme, že táto jedinečná príležitosť dozvedieť sa informácie od ľudí, ktorí sú v priamom kontakte s dianím na pôde európskych inštitúcií podnieti študentov viac sa zaujímať o európske témy a rozhodnú sa využiť svoje právo voliť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.