Vzdelávací workshop pre učiteľov

Dňa 09.mája sa v našom centre konal vzdelávací workshop pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, či náboženstva a etickej výchovy. Bolo nám cťou,...

Mladý Európan na Orave

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan...

S deťmi hravo o EÚ

Môžu sa deti v materskej škole zaujímať o Európsku úniu? Spolu s našimi zahraničnými dobrovoľníkmi z Lotyšska a Francúzska sme sa...

Deň otvorených dverí EDIC-u Trstená

Novovzniknuté informačné centrum Trstená je jedno z 9 centier na Slovensku. Poslaním centra je približovať Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom ná...