Camp mladých podnikateľov 2018

Stretnutie mladých záujemcov o podnikanie 16. – 20. 7. 2018, Žilina Sme skupinka nadšencov, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom podnikateľské myslenie....

Stáž na Súdnom dvore Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok obmedzený počet platených stáží v trvaní piatich mesiacov. Stáže sa spravidla vykonávajú v Riaditeľstve pre práv...

Hľadá sa výkonný redaktor do Bruselu!

Lexxion je právne vydavateľstvo v Berlíne so zameraním na oblasť európskeho práva a politiku. Medzi ich hlavné činnosti patrí hospodárska súťaž v EÚ,...

Stáž v Európskej obrannej agentúre

Európska obranná agentúra uverejnila päť platených 1 ročných stáží, čím spustila pilotný program svojho nového stážového programu pre mladých absolventov....

Európska noc výskumníkov 2018

SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií SR a Euractiv.sk si Vás dovoľuje informovať o otvorení prihlasovani...