Európsky zdroj solidarity

Čo je európsky zbor solidarity? Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľníck...

Stáž na Veľvyslanectve USA v Bratislave

Program je určený pre slovenských študentov, ktorí majú minimálne 18 rokov, sú v súčasnosti zapísaní na akreditovanú vysokú školu a hľadajú stáž na Veľvysl...

Sli.do: Customer Success Manager pre UK

Hlavným cieľom nášho tímu je pomôcť našim zákazníkom uspieť a umožniť im získať čo najväčšiu hodnotu z používania Sli.do na ich stretnutiach a podujatiach....

Camp mladých podnikateľov 2018

Stretnutie mladých záujemcov o podnikanie 16. – 20. 7. 2018, Žilina Sme skupinka nadšencov, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom podnikateľské myslenie....