Cena Karola Veľkého- možnosť aj pre teba

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyzývajú mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa zúčastnili na súťaži venovanej problematike vývoja EÚ, integrácie a európskej identity.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:

• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,

• posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii,

• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkajú praktické príklady spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva.

Projekty sa môžu zameriavať na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom.

Termín na podávanie prihlášok

Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 21. februára 2020! (00.00 h SEČ).

Prihlášky musia byť zaslané online prostredníctvom webovej stránky Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež (www.charlemagneyouthprize.eu).

V prípade záujmu o ďalšie informácie pošlite e-mail na adresu: ecyp2020@ep.europa.eu.pre viac info: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/rules.html