Ďalšia súťaž o Cenu Karola Veľkého (a je fakt veľká!)

Mesto Aachen v Nemecku je významné hlavne z historického hľadiska (nachádza sa tam hrobka Karola Veľkého a Otta III.), ale tiež je známe tým, že tamojšia nadácia Ceny Karola Veľkého v spolupráci s Európskym parlamentom každý rok vyhlasuje súťaž o Cenu Karola Veľkého. 

Do tejto súťaže sa môžete zapojiť aj vy. Stačí mať od 16 – 30 rokov a nápad.

Termín na predloženie ponúk je do 18.2.2019!

Pýtate sa, ako sa zapojiť? Stačí v skupine alebo individuálne vytvoriť projekt európskych rozmerov. „Projekty by mali presadzovať európske a medzinárodné porozumenie; posilňovať rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii, poskytovať vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkať praktické príklady spolunažívania Európanov ako jedného spoločenstva.“

V minulých rokoch boli podané projekty s témami: výmenné programy mládeže, športové, umelecké alebo kultúrne podujatia…

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý najlepší získa 5 000 EUR a tretí najlepší projekt získa 2 500 EUR. Okrem tejto odmeny získajú traja európski víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu a jeden zástupca každého z 28 národných víťazov pôjde na výlet do nemeckého Aachenu, kde sa zúčastní slávnostného odovzdávania ceny pre mládež a iných aktivít. 

Pre viac informácií pozrite stránku Európskeho parlamentu http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/introduction.html 

ZDROJ: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/press-release.html