Diskusia pre stredoškolákov o Európskej únii

V pondelok 26.11.2018 sa v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej Osade v Námestove stretla viac ako stovka mladých ľudí – študentov 3., 4. a 5. ročníka školy s osobnosťami reprezentujúcimi dve hlavné inštitúcie Európskej únie – s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislavom Mikom. Diskusia organizovaná informačným centrom Europe Direct Trstená bola zameraná na témy Budúcnosť Európskej únie, Potreba angažovanosti mladých ľudí v európskych témach a Prečo ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019.

Po úvodnom privítaní každý z hostí ozrejmil študentom fungovanie kľúčových európskych inštitúcií a význam účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšie ich príspevky boli venované téme, čo prináša Európska únia pre mladých, vysvetleniu pojmu populizmus v kontexte Európskej únie. V súvislosti s touto oblasťou sa hostia venovali aj mýtom o Európskej únii a poukázali na dôležitosť rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie. Študentom poskytli užitočné typy na webové stránky, kde môžu nájsť pravdivé informácie. Vo svojich príspevkoch sa dotkli aj aktuálnej problematiky Brexitu. Študenti sa pýtali najmä na výhody a nevýhody Európskej únie, zaujímal ich aj problém rozdielnej kvality výrobkov niektorých značiek v rôznych krajinách EÚ a jeho riešenie.

„Keďže som ešte voliť nebola, ale už môžem, tak som rada, že nás povzbudili k zodpovednosti voliť. Páčilo sa mi, že nás informovali o výhodách, že sme v EÚ.“  (Kristína, 18 rokov)

„Pán Miko nám vysvetlil ako to funguje na konkrétnych príkladoch, ktoré riešil, zažil, videl. A to sa mi rátalo.“ (Kristián, 19 rokov)

Aj na základe pozitívnych vyjadrení študentov po skončení podujatia veríme, že táto jedinečná príležitosť dozvedieť sa informácie od ľudí, ktorí sú v priamom kontakte s dianím na pôde európskych inštitúcií podnieti študentov viac sa zaujímať o európske témy a rozhodnú sa využiť svoje právo voliť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.