Dnes si pripomíname deň obetí terorizmu v EU (11.3)

  • Európska únia si 11. marca pripomína pamiatku obetí teroristických útokov a ich pozostalých. Výber dátumu nie je zďaleka náhodný. Tento deň sa totiž spája s bombovými útokmi v Madride z roku 2004, pri ktorých zahynulo 191 ľudí.

Ako proti terorizmu bojuje EÚ?

Proti terorizmu sa podnikajú kroky na národnej aj celoeurópskej úrovni a EÚ tu veľmi dbá na efektívnu spoluprácu medzi členskými krajinami. EÚ prijíma komplexné opatrenia, ktoré sa dotýkajú viacerých oblastí. Dnes u nás existuje legislatíva proti financovaniu terorizmu, proti organizovanej trestnej činnosti a proti radikalizácii. Okrem toho boli prijaté pravidlá na posilnenie kontroly hraníc, zlepšila sa spolupráca medzi súdmi a policajnými orgánmi, sledovanie podozrivých a zatýkanie páchateľov.

  • Počet teroristických útokov v EÚ a ich obetí v roku 2018 poklesol. O život pri nich prišlo 13 ľudí, zatiaľ čo v roku 2017 bolo obetí až 62. Prinášame prehľad o vývoji od roku 2014. V roku 2018 sa príslušným orgánom poradilo zabrániť viacerým teroristickým útokom a klesol aj počet ich obetí. No podľa výkonnej riaditeľky Europolu Catherine De Bolle sú vnútorné bezpečnostné hrozby stále vysoké. „V Iraku a Sýrii sú stále v zajatí stovky európskych občanov vrátane detí a žien. V konfliktných zónach sa deti väčšinou stávajú obeťami, no ďalšie riziko pre budúcnosť predstavuje fakt, že sú vystavené indoktrinácii a školeniu u teroristov,“ varovala.
    V roku 2018 prestavoval terorizmus naďalej hlavnú bezpečnostnú hrozbu v členských štátoch EÚ. Počas útokov v Paríži, Štrasburgu, Liège a Trèbes prišlo minulý rok o život 13 ľudí a mnohí ďalší pri nich utrpeli zranenia.

Viacerí ľudia sa obávajú, že teroristi sa môžu do Európy dostať spolu s migrantami. Europol vo svojej správe uznáva, že existujú takéto prípady, kedy sa teroristi vydávajú za utečencov, no nestáva sa to systematicky. „Neexistujú konkrétne dôkazy o tom, že teroristi systematicky využívajú migračné toky, aby sa nepozorovane dostali do Európy,“ uviedla De Bolle.

Prečítajte si viac o opatreniach EÚ proti terorizmu – https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/terorizmus/20180316STO99922/opatrenia-eu-proti-terorizmu-infografika

zdroje:
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20180703STO07125/terorizmus-v-eu-v-cislach-pocet-utokov-obeti-a-zatknutych

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20120308STO40237/11-marec-europsky-den-na-pamiatku-obeti-terorizmu