Hľadá sa výkonný redaktor do Bruselu!

Lexxion je právne vydavateľstvo v Berlíne so zameraním na oblasť európskeho práva a politiku. Medzi ich hlavné činnosti patrí hospodárska súťaž v EÚ, ochrana údajov, právnych predpisov v oblasti životného prostredia či projektov v technológiách a digitalizácii. Spoločnosť Lexxion hľadá výkonného redaktora, ktorý bude pracovať 40 hodín týždenne. 

Prehľad úloh redaktora:

– Denné spravovanie právnych časopisov (rýchle kontroly, jazykové a formátovacie úpravy + sadzba prijatých rukopisov, spolupráca s autormi či recenzenti, plánovanie obsahu, stanovenie a dodržiavanie výrobných termínov);
– aktualizácia právnych a politických dokumentov;
– vytváranie i realizácia iniciatív zameraných na rozvoj podnikania s cieľom zvýšiť viditeľnosť časopisov;
– vypracovávanie nápadov plus plánovanie seminárov alebo konferencií spolu s našimi manažérmi (napr. navrhovanie témy rozhovoru, konzultácia s rečníkmi, diskusia s partnermi podujatí).

Tvoj profil:

– Znalosti z európskeho práva a politiky;
– mať zručnosti z organizovania väčších podujatí;
– vysokoškolské vzdelanie z práva, medzinárodných vzťahov, marketingu alebo žurnalistiky;
– plynulé ovládanie anglického jazyka (písomne aj ústne);
– skúsenosti s publikovaním, sociálnymi médiami a digitálnymi technológiami.

Ponúkame:

– Príležitosť úzko spolupracovať s poprednými odborníkmi z EÚ inštitúcií a agentúr, advokátskych kancelárií či veľkých spoločností;
– získať rozsiahle redakčné skúsenosti v dynamickom vydavateľstve s medzinárodným dosahom;
– cestovanie za obchodným účelom v rámci EÚ;
– 2-ročnú pracovnú zmluvu s možnosťou predĺženia.

Ak máte záujem o ponuku práce, potom posielajte svoje stručné CV a motivačné listy s platovými očakávaniami na emailovú adresu application@lexxion.eu, najneskôr do 15. júla 2018.

Ďalšie informácie nájdete TU.