Kto sme

Prevádzkovateľom informačného centra EUROPE DIRECT Trstená je občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré sa vo svojej práci venuje témam: neformálne vzdelávanie, podnikavosť, medzinárodná mobilita, dobrovoľníctvo, angažovanosť, nová evanjelizácia, participácia.

Naším cieľom je vytvoriť v Trstenej na Orave Informačné centrum Europe direct Trstená, ktorého poslaním je priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom nášho regiónu a zapojiť ich do európskych tém. Orava je región vidiecky, ľudia, ktorí tu žijú, nemajú veľa možností, ako sa dostať k relevantným informáciám o Európskej únii. V našom regióne je málo informácií o možnostiach štúdia, práce alebo rôznych mobilít. Takže aj preto EUROPE DIRECT v Trstenej.

Čiastkové ciele nášho centra:

  • Priniesť do regiónu základné informácie o EÚ, jej fungovaní, štruktúre, možnostiach a jej politikách.
  • Podporiť pozitívne vnímanie EU a zvýšiť povedomie o európskom občianstve.
  • Prostredníctvom cielených komunikačných nástrojov osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu na miestnej a regionálnej úrovni.
  • Priblížiť občanom regiónu možnosti, ktoré EU ponúka a pomáhať im viac ich využívať.
  • Vytvoriť priestor pre dialógy občanov so zástupcami Európskej únie a zisťovať ich postoje k európskym témam s cieľom zvyšovať ich povedomie a hľadať spoločné riešenia na najaktuálnejší problémy, ktorými ľudia nášho regiónu žijú.

 

Témy Európskej únie sa snažíme našimi aktivitami prezentovať rôznym cieľovým skupinám: deti od 3 – 12 rokov, mladí od 13 – 30 rokov, podnikatelia, samosprávy, neziskové organizácie, mamičky na materskej dovolenke, seniori, nezamestnaní.