Stanovisko EÚ: Pesticídy môžu za mnohé rozširujúce sa choroby

V súčasnosti využívame v poľnohospodárstve príliš veľa pesticídov a pri mnohých z nich ani nepoznáme dopad na ľudské zdravie. Europoslanci preto plánujú presadiť novú legislatívu o využívaní pesticídov v poľnohospodárstve.

Podľa europoslancov sa dlhé roky neriešila otázka využívania pesticídov, a tak chcú teraz ich používanie v blízkosti  škôl,  detských ihrísk, nemocníc, či pôrodníc zakázať. Priznávajú, že sa medzitým dostali k nám látky, ktoré tu nemajú čo robiť a môžu byť zdraviu škodlivé. “Môžu spôsobiť rakovinu a jednoznačne takéto látky už nesmú byť nikdy použité v boji proti burinám,” hovorí europoslanec Miroslav Mikolášik.

V dôsledku odhalenia pochybenia v prípade schvaľovania pesticídov sa pripravuje revízia všetkých pesticídov, ktoré sú v Európskej únii používané. Europoslankyňa Monika Smolková upozorňuje na zdravotné riziká: “Na vine mnohých chorôb rozšírujúcich sa v strednej Európe, u nás na Slovensku, ale aj všade vo svete sú pesticídy.”

Verejnosť bude mať prístup k výsledkom štúdie vplyvu pesticíd na ľudské zdravie, ktorá bude po novom potrebná. 

ZDROJ: https://europskenoviny.sk/2019/01/19/monika-smolkova-na-vine-mnohych-rozsirujucich-sa-chorob-su-pesticidy/ 

NOVINKY z plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu

Europe Direct Trstena, novinky zo zasadnutia európskeho parlamentu, aktualita

Efektívnejšia civilná ochrana

Dnes čakalo poslancov hlasovanie o novelizácii civilnej ochrany v EÚ. Členské štáty si v súčasnosti pomáhajú, ak je jeden z nich obeťou prírodnej katastrofy, avšak extrémne klimatické a ďalšie javy viedli v posledných rokoch k maximálnemu využitiu kapacít vzájomnej pomoci. Pri lesných požiaroch, búrkach a povodniach systém dosiahol svoje limity.

Navrhovaná legislatíva preto počíta s vytvorením rezervných zdrojov RescEU, kde budú patriť lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá, poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy. Systém RescEU bude aktivovaný v prípade potreby. 

Budúcnosť Európy

V pléne vystúpil aj taliansky predseda vlády Giuseppe Conte v rámci debát o budúcnosti EÚ. Ako sedemnásty európsky štátnik načrtne pred poslancami svoju víziu únie.

Lacnejšie poplatky za platby do zahraničia

Poslanci chcú riešiť aj príliš vysoké poplatky za prevod do zahraničia.

V rámci eurozóny sa nemusia platiť poplatky za zahraničné platby, avšak pre občanom mimo eurozóny táto výhoda neplatí. Po prijatí príslušného nariadenia by sa poplatky výrazne znížili i ľuďom, ktorí žijú v krajinách mimo eurozóny.

Poistenie vozidiel

V stredu bude parlament hlasovať o pravidlách poistenia motorových vozidiel. Chcú zabezpečiť garanciu odškodnenia pri autonehodách a ochranu obetí nehôd. 

Priame zahraničné investície

Vo štvrtok sa plénum vyjadrí k návrhu na zriadenie prvého mechanizmu na úrovni EÚ, ktorý by sa zaoberal vplyvom priamych zahraničných investícií tretích krajín do strategických sektorov Únie.

Cieľom je ochrana vodného hospodárstva, dopravy a komunikácií a určitých technológií vrátane umelej inteligencie a robotiky, ktoré sú považované za kľúčové sektory. V súčasnosti existuje návrh, na ktorom sa parlament dohodol s ministrami krajín EÚ, a je reakciou na výrazný nárast investícií z krajín ako je Čína, Brazília a Rusko. 

Preprava hospodárskych zvierat

Vo štvrtok sa bude parlament zaoberať aj možnosťami ako zmierniť utrpenie hospodárskych zvierat pri transportoch. Parlament členským štátom odporúča, aby dôraznejšie vynucovali už existujúce štandardy, zlepšili podmienky pri prevoze a aby čas transportu skrátili na čo najkratšiu dobu.

 

Obchodná dohoda so Singapurom

V ten istý deň plénum rozhodne o budúcnosti obchodnej dohody so Singapurom. V prípade jej schválenia sa do piatich rokov odstránia takmer všetky doterajšie clá medzi EÚ a Singapurom. Dohoda však počíta aj s ochranou jedinečných európskych výrobkov.

Ako šetriť vodou

Keďže zdroje vody ubúdajú, poslanci sa budú zaoberať aj plánmi, ako ušetriť vodu v poľnohospodárstve a ako podporiť jej opätovné využívanie.

ZDROJ: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20190130STO24608/program-plena-transporty-zvierat-poistenie-vozidiel-pomoc-pri-katastrofach