Pracovný plán Európskej komisie na rok 2021

Európska komisia dňa 19. októbra predniesla dokument, v ktorom je spísaný plán práce na rok 2021.  Nesie sa v duchu posunu od stratégie k realizácii v rámci všetkých šiestich priorít. Viete, ktoré to sú?

Od stratégie sa už plánuje presunúť k realizácii a to napríklad v zvyšovaní odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností, či s balíkom návrhov Fit for 55 – s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. 

Taktiež sa plánuje podporiť projekt Z farmy na stôl a v rámci digitálneho veku sa dôraz bude klásť na právo na súkromie a pripojiteľnosťslobodu prejavu, voľný tok údajov kybernetickú  bezpečnosť.

Európska komisia tiež plánuje predložiť návrhy spojené s bezpečnosťou a zodpovednosťou v rámci umelej inteligencie a európskej elektronickej identifikácie.

Rok 2021 sa má zapísať do histórie aj ako rok zabezpečenia bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých. Zároveň EK navrhne spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách, obnovenom partnerstve s našimi južnými susedmi a oznámenie o Arktíde. Predstaví aj nový strategický prístup na podporu odzbrojeniademobilizácie reintegrácie bývalých bojovníkov.

Nový impulz pre európsku demokraciu

Komisia predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhne aj rozšírenie európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov. Komisia navrhne jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijme opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívaním súdnych sporov. V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa navrhnú opatrenia na využitie plného potenciálu týchto regiónov.

V nasledujúcom linku môžete aj vy nahliadnuť k pracovnému programu na rok 2021, kde sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov.

Toto je šesť priorít Európskej komisie na obdobie 2019-2024.

Európsky ekologický dohovor; Európa pripravená na digitálny vek; Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí; Silnejšia Európa vo svete; Podpora európskeho spôsobu života; Nový impulz pre európsku demokraciu.

ZDROJ: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_sk