Pridajte sa ku školám, ktoré menia svet…

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) otvára prihlasovanie do 3. ročníka zážitkového tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraného na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností vašich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na vašej škole.
Prihlasovanie  do 1.júna 2018 na našom maile: europedirect@ozviac.sk
 

 

Pridajte sa na dva roky k 20tke škôl z celého Slovenska, budeme spolu diskutovať ako zlepšiť slovenské školstvo a ako byť lepšími učiteľmi. Počas tréningov vedených špičkovými lektormi a lektorkami budete mať možnosť zdokonaliť sa v rôznych oblastiach, ako napríklad využívanie neformálnych a zážitkových metód vo vzdelávaní, budovanie zodpovednosti u žiakov, riešenie konfliktov, manažment času a časové plánovanie, prevencia proti vyhoreniu a veľa ďalších.
 

 

Hľadáme pedagógov a školy, ktoré chcú byť „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve a ktoré:
  • sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní,
  • chcú k výučbe pristupovať inovatívne,
  • chcú byť motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
  • chcú dokázať, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
  • chcú budovať aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.