Rozhoduj o EÚ

Zastúpenie EK a vedúci Ladislav Miko tento rok znova prevzali záštitu nad vzdelávacím projektom „Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“. Projekt pozostáva z regionálnych seminárov. Ďakujeme, že poskytnete súčinnosť a podporu týmto regionálnym seminárom. V tejto záležitosti sa na Vás obráti pán Tomáš Madleňák zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Viac informácií o projekte:
Vďaka zapojeniu do projektu sa žiaci stredných škôl dozvedia viac o európskej politike. Vyskúšajú si, aké to je zastupovať štát na pôde Rady Európskej únie, alebo priamo občanov v Európskom parlamente. Zároveň budú mať možnosť vyjadriť sa k aktuálnym európskym otázkam.


Projekt  je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl, ktorým približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie a zapája ich do diskusií o podobe Európy.
Žiakom atraktívnym spôsobom predstavuje Európsku úniu, respektíve európsku integráciu..


KEDY A KDE?Semináre prebehnú vo 8 mestách po celom Slovensku v priebehu mesiacov október a november. linky na všetky FB udalosti regionálnych seminárov:
Bratislava https://www.facebook.com/events/376789023234434/
Ružomberok: https://www.facebook.com/events/377905766219611/
Zvolen: https://www.facebook.com/events/2541545545892015/
Nitra: https://www.facebook.com/events/709728232825598/
Trnava: https://www.facebook.com/events/2393477900768033/ 
Trenčín: https://www.facebook.com/events/392894858023701/ 
Prešov: https://www.facebook.com/events/2412959348939242/
Košice: https://www.facebook.com/events/2283940965269712/AKO SA PRIHLÁSIŤ? Stačí ak študenti vyplnia elektronický prihlasovací formulár na webe: https://rozhodujoevrope.typeform.com/to/RsEo7n
ĎALŠIE INFORMÁCIE·  Najúspešnejší účastníci z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ a Európskeho parlamentu vyhrajú hodnotné ceny. Cestovné účastníkom seminára uhradia organizátori, zabezpečia aj občerstvenie. Na seminár je možné doraziť i bez pedagogického doprovodu.·  Na semináre v regiónoch nadviaže na konci januára 2020 päťdenné modelové zasadanie inštitúcií EÚ za účasti významných hostí v Bratislave. Aj toto zasadanie podporí zastúpenie aj svojou účasťou. ·  Viac informácií nájdete na webe projektu.
Kontaktovať môžete: rozhoduj@sfpa.sk