Spoznajme Vianoce v Európe

V utorok 11.12.2018 sme pre verejnosť v priestoroch informačného centra Europe Direct pripravili spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi pôsobiacimi v Trstenej medzinárodný večer na tému „Spoznajme Vianoce v Európe“. Našim zámerom bolo priblížiť ľuďom viaceré kultúry Európskej únie v aktuálnom období prípravy na Vianoce.

Takmer 60 návštevníkov rôznych vekových kategórií zaplnilo miestnosť plnú príjemnej atmosféry v podobe prelínajúcich sa vôní jedla a tónov vianočných piesní. Atmosféru nadchádzajúcich Vianoc podčiarkoval aj vianočný stromček a sviatočne vyzdobené stoly s lákavo naaranžovanými vianočnými dobrotami.

Po úvodnom privítaní vystúpili zahraniční dobrovoľníci so svojimi prezentáciami, v ktorých predstavili vianočné zvyky, dekorácie a tradičné štedrovečerné jedlá vo svojej domovskej krajine – Francúzsku, Portugalsku, Maďarsku, Fínsku. Vyskúšali sme si zaspievať i tradičnú koledu v maďarčine. V prestávkach medzi prezentáciami si mohli návštevníci pochutnať na vianočných špecialitách, ktoré dobrovoľníci pripravili, vzájomne diskutovať, porovnávať a hodnotiť.

„Veľa nového sme sa dozvedeli.“  „Jedlo je chutné, určite sme sa inšpirovali,“ ohodnotili vianočné menu maturantky z hotelovej akadémie.

K programu večera prispeli svojou prezentáciou o Vianociach v Španielsku tiež študenti prvého ročníka bilingválneho gymnázia v Trstenej, ktorí pripravili aj bohatú ukážku španielskych jedál pod vedením pani profesorky Zembjakovej a španielskeho lektora Julia. 

Program sme ukončili zábavným kvízom, ktorý prítomných preveril zo získaných vedomostí o Vianociach v Európe.

„Ďakujem a som šťastný, že ľudia prišli a dúfam, že prídu opäť a privedú so sebou viac priateľov, aby sa táto rodina rozrastala, “ hodnotí utorkový večer Jejée, dobrovoľník z Portugalska.

„Myslím, že medzinárodný večer bol veľmi zaujímavý z pohľadu ako dobrovoľníci z rozličných krajín prezentovali svoje Vianoce. Niekto hovoril veľa o jedle, iný o zvykoch a ďalší naučili trochu zo svojho jazyka. Ľudia boli šťastní, takže sa to podarilo,“ podelil sa s nami o dojmy Áron, účinkujúci dobrovoľník z Maďarska.

Máme za sebou opäť jedno z úspešných podujatí a veríme, že návštevníci strávili u nás príjemný a obohacujúci večer. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako si uvedomiť, že sme európskymi občanmi, že máme mnoho spoločného s ostatnými európskymi kultúrami a v inom sme naopak rozdielni, v zmysle motta EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“.