Staň sa projektovým manažérom pre Nadáciu otvorenej spoločnosti

Máš rád/a výzvy a nebojíš sa zorganizovať hocijaké podujatie? Máme pre teba ponuku na pozíciu projektového manažéra s nástupom od 1.5. 2019 

Medzi naplň tvojej práce bude patriť:

riadenie grantovej schémy v rámci programu, organizačné zabezpečenie podujatí, komunikácia s grantistami a vedenie agendy grantového reportingu, príprava podkladov pre dodatočné získavanie zdrojov a donorovkomunikácia s partnermi projektu a potencionálnymi donormipríprava,podkladov a mediálnych výstupov o projekte pre médiá nadácie a externé prostredie, spolupráca na ďalších projektoch nadácie.

Ideálny kandidát:

ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa, kultivovaný písomný a verbálny prejav v slovenčine, ovládanie anglického jazyka slovom i písmom na úrovni samostatnej komunikácie so zahraničnými partnermi,
všeobecný prehľad o štruktúre a poslaní občianskej spoločnosti, zodpovednosť, precíznosť a aktívny prístup, ovládanie programového balíka MS Office.

Svoje životopis s krátkym motivačným listom pošli na adresu osf@osf.sk do 15. apríla 2019.

Viac info na stránke:
https://euractiv.sk/praca/nadacia-otvorenej-spolocnosti-bratislava-nadacia-otvorenej-spolocnosti-projektovy-manazer/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=1954&tqid=iOanbmQ0BFQBlhhgx1E.IzR4H4b9abSTnXt5zsmx