Tím

Mgr. Branislav Kožuch, predseda občianskeho združenia, manažér EUROPE DIRECT Trstená  

Mám bohaté manažérske skúsenosti s riadením tímu ľudí, ako aj s vytváraním vízii organizácie, rád prinášam kreatívne riešenia a postupy do práce s mládežou ako aj do práce s miestnou komunitou, prepájanie rôznych prístupov a dosahovanie vysokého dopadu v práci s cieľovými skupinami. Dlhodobo sa venujem práci s mladými ľuďmi, organizujem najrôznejšie podujatia pre rôzne cieľové skupiny, mám skúsenosti ako školiteľ neformálneho vzdelávania mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.