Tím

Mgr. Branislav Kožuch, predseda občianskeho združenia, manažér EUROPE DIRECT Trstená  

Mám bohaté manažérske skúsenosti s riadením tímu ľudí, ako aj s vytváraním vízii organizácie, rád prinášam kreatívne riešenia a postupy do práce s mládežou ako aj do práce s miestnou komunitou, prepájanie rôznych prístupov a dosahovanie vysokého dopadu v práci s cieľovými skupinami. Dlhodobo sa venujem práci s mladými ľuďmi, organizujem najrôznejšie podujatia pre rôzne cieľové skupiny, mám skúsenosti ako školiteľ neformálneho vzdelávania mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

 

Michaela Šidová, manažér medzinárodnej spolupráce a kontaktný pracovník

V občianskom združení V.I.A.C. pôsobím od septembra 2014, kde sa venujem Európskej dobrovoľníckej službe a rôznym medzinárodným mobilitám v rámci programu Erasmus+. Tieto nadobudnuté skúsenosti z rôznych európskych projektov chcem využiť aj V EUROPE DIRECT Trstená, kde je mojou úlohou organizovať rôzne podujatia, vyhľadávať a zverejňovať informácie, poskytovať poradenstvo ľudom.

 

 

Tereza Prielomková, manažér aktivít a marketér

V oblasti práce s mládežou sa venujem necelý rok. Prečo práve práca s ľuďmi? Považujem to za neustále odkrývanie a vzdelávanie sa. Verím, že aj cez Europe Direct centrum sa moje zručnosti a kompetencie prenesú do praxe a aj Orava bude regiónom, ktorý sa bude zaujímať a informovať o dianí v Európskej únii. V EUROPE DIRECT centre mám na zodpovednosti sociálne siete, marketing a organizovanie rôznych podujatí.