Učíme kritickému mysleniu

Prvý novembrový utorok sme v priestoroch informačného centra Europe direct v Trstenej privítali skupinu stredoškoláčok zo Súkromnej spojenej školy EDUCO. Mali možnosť zúčastniť sa ďalšieho LARPu, rolovej zážitkovej hry, kde si vyskúšali vžiť sa do úlohy postáv rôzneho veku, povolania, záujmov či sociálneho postavenia, s vopred určeným charakterom.  Pod vedením lektora sa zrazu ocitli v budúcnosti na palube lode a plavili sa osídliť nové moderné mesto vybudované uprostred oceánu  – Panoptikon.

Ústrednou témou LARPu bola kariéra, výber zamestnania, migrácia, motivácia a priority v rozhodovaní.  V prostredí hry boli nútení rozhodovať sa pod vplyvom rôznych okolností, osobných i vonkajších cieľov a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Zároveň mohli bezprostredne vidieť dôsledky svojho rozhodovania.

Po ukončení samotnej hry hodnotili motiváciu k rozhodovaniu, vplyvy na ich konkrétne rozhodnutie, spokojnosť s konečnou voľbou po jej uskutočnení. V následnej reflexii sa už preniesli do súčasnosti a svojich životov  a uvažovali o tom, čo u dnešných ľudí vplýva na výber povolania, aká je ich motivácia rozhodnúť sa pre prácu v zahraničí a podobne.

Našim cieľom je prostredníctvom týchto aktivít rozvíjať kritické myslenie študentov stredných škôl, ktorí sa budú musieť rozhodovať v rôznych situáciách vo svojom živote a mnohí z nich ako prvovoliči už v nadchádzajúcich eurovoľbách.

Veríme, že prežili u nás užitočný a podnetný čas a odniesli si zaujímavú skúsenosť.