Medzinárodný večer 2

V piatok 24.5.2019 sa v priestoroch Kultúrneho domu Trstená uskutočnil Medzinárodný večer II. Tento večer sa niesol v téme 80. – 90. rokov.

Všetko sa to začalo o 18.h, po príchode sa účastníci večera pozoznamovali, urobili si zopár fotiek či odfotili sa pri fotostene s rôznymi maskami či inými doplnkami, zaspomínali si na časy mladosti J

Na základe zaujímavej aktivity týkajúcej sa vedomostí o európskych mestách sme sa rozdelili do skupín, kde sme vytvorili 5 tímov, ktoré neskôr súťažili o vtipnú cenu, typickú pre 90-te roky:  TAMAGOČI.

Po náročnej práci, ako pečenie, alebo cestovanie po svete (hoci len na mape) sme si urobili prestávku, počas ktorej sme pod vedením nášho tanečníka tancovali a poriadne sme si to užili.

Mali sme aj snack-breaks, kde účastníci mohli ochutnať všelijaké špeciality balkánskej, arménskej, portugalskej ale i slovenskej kuchyne.

Všetci účastníci mali priestor na vytváranie nových priateľstiev a získanie nových kontaktov. Všetci sme si precvičili angličtinu a bolo to veselé.

Na záver sme zhasli všetky svetlá, posadali sme si do kruhu, a s pomocou rôznych hudobných nástrojov sme si spolu spievali a hrali najväčšie hity 90-tych rokov.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, prítomnosť, energiu, pomoc, dobrú náladu… Kiežby celá Európa vždy fungovala v takej atmosfére, ako tento medzinárodný večer, zjednotení v rozmanitosti.  

Záujem o eurovoľby na Slovensku rastie

Jarný prieskum zameraný na verejnú mienku Eurobarometer ukázal, že záujem Slovákov o Eurovoľby sa zvyšuje.

Februárový prieskum agentúry Focus ukázal pravdepodobný záujem zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Aktuálne sa hovorí o 39 %, ktorí sa veľmi pravdepodobne alebo pravdepodobne zúčastnia európskych volieb. Tých, ktorí určite pôjdu voliť je 20 %.

Hlavným faktorom prečo sa voliči rozhodli že pôdju hlasovať je fakt, že voľby sú občianska povinnosť, ďalej že sa cítia byť Europánmi, alebo že hlasovaním v eurovoľbách môžu niečo zmeniť.

Podľa Eurobarometra najväčší záujem majú voliči v kategórii 25-39 rokov, ľudia starší ako 55 a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Prieskum sa pokúšal zistiť aj to čo by podľa nich mali byť témy predvolebnej kampane. Na prvom mieste je téma ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín (48%).

Slovensko malo v roku 2014 veľmi nízku úroveň účasti. K voľbám prišlo len 13% voličov. Nižší záujem o eurovoľby ako na Slovensku je v Českej republike, Chorvátsku, Rakúsku a Portugalsku.

Viac info na stránke:
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/zaujem-o-eurovolby-na-slovensku-rastie-urcite-sa-chysta-volit-20-ludi/

EU určila prísnejšie normy CO2 pre osobné automobily a dodavky

EU stanovila prísnejšie emisné normy oxidu uhličitého pre osobné automobily a dodavky. Europska únia sa chce priblížiť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a prispieť tým, aby sa výrobcovia automobilov pokúšali o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Cieľom EU je aby sa od roku 2O21 do roku 2O30 znížili emisie CO2 o 37,5% pre osobné automobily a 31% pre dodavky.

Rokovania s Európskym parlamentom začali 10. októbra 2018 a skončili predbežnou dohodou 17. decembra, ktorú 16. januára 2019 potvrdili veľvyslanci členských štátov pri EÚ. Posledným krokom tohto postupu je už len formálne prijatie nových pravidiel Radou.

Hlavným cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, ktorá hovorí o zmene klímy a má obmedziť emisie sklenikových plynov do roku 2030 a tým znížiť emisie celej EÚ o 30 %.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 , ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

Viac info na:
https://europskenoviny.sk/2019/04/22/eu-stanovila-prisnejsie-emisne-normy-co2-pre-osobne-automobily-a-dodavky/

Komunálny odpad

zberny dvor mixed waste zmiesany rozne odpady Illustration of separation recycling bins with organic, paper, plastic, glass, metal, e-waste and mixed waste. Waste segregation management concept.

Slovensko vyprodukuje na jedného obyvateľa menej odpadu, ako priemerný Európan. Množstvo komunálneho v Europe klesá zatiaľ čo na Slovensku od roku 2000 rastie.

Cieľom nového zákona o odpade, ktorý schválila vláda v Auguste 2018 je zvýšiť triedenie a recykláciu.

Na Slovensku je relatívne málo komunálneho odpadu na hlavu, no priveľa z neho končí na skládkach.

Viac na stránke:
https://euractiv.sk/section/komunalny-odpad/infographic/komunalny-odpad/


ROADSHOW: Tentoraz idem voliť- Doma v EÚ

Europe Direct Trstená
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
Európsky parlament- kancelária na Slovensku

Roadshow: Tentoraz idem voliť – Doma v EÚ – 17 x vo vašom meste
Ide aj o tvoju budúcnosť. Príď sa presvedčiť, že zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu má zmysel. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európsky parlament – Kancelária na Slovensku Vás pozývajú do sedemnástich miest Slovenska na Roadshow, v ktorej sa bude diskutovať o význame nášho členstva v EÚ a o význame Vašej účasti na eurovoľbách.

V bohatom programe vám budú predstavené projekty, ktoré rozvíjajú región, o skvelú zábavu sa postarajú miestni speváci, tanečníci a hudobníci a diskutovať budete môcť so zástupcami európskych inštitúcií.

Roadshow sa bude konať v nasledujúcich mestách Slovenska:

26.4. Martin
29.4. Liptovský Mikuláš
30.4. Bardejov
30.4. Prešov
2.5. Michalovce
3.5. Košice – Deň Európy
4.5. – 5.5. Bratislava – Majáles
6.5. Žilina
6.5. Trnava
7.5. Nové Mesto nad Váhom
13.5. Banská Bystrica
14.5. Spišská Nová Ves
16.5. Nové Zámky
17.5. Nitra
20.5. Detva
21.5. Trenčín
22.5. Krupina

ZDROJ:
https://www.facebook.com/events/2180063185445529/