Deň Európy

Dňa 9.5 sme usporiadali na námestí v Trstenej malú oslavu Dňa Európy, na ktorej sme predstavili európske štáty, európske jedlá, informácie o projektoch a aktivitách Európskej únie a aj našich dobrovoľníkov z Európskej dobrovoľníckej služby.

Na organizácii tohto podujatia sa zúčastnili mnohé školy a inštitúcie a my za spoluprácu, príjemný deň, dobrú atmosféru a prácu ďakujeme: Európskemu spotrebiteľskému centru, Spišskej katolíckej charite v Trstenej, Gymnáziám Trstená/Tvrdošín/Námestovo, ZUŠ Trstenej,LADA Violin, SOŠ lesníckej v Tvrdošín, CVČ Trstená, mestu Trstená a našim dobrovoľníkom, ktorí sa starali o atmosféru….

V rámci Dňa Európy sme sa zapojili do výzvy TREES FOR EUROPE.
Šikovní chlapci zo SOŠ Lesníckej v Tvrdošíne nám prišli ku kolkárni zasadiť 28 stromov. 
A prečo 28? Lebo za každý EÚ štát jeden! 
A tak sme si kúsok Európy priniesli aj k nám a zároveň sme sa spojili za dobrú vec a za krajšiu Trstenú. Prikladáme fotku mapy, kde všade boli stromčeky v rámci výzvy vysadené.

Ako sa žije cudzincom na Orave?

Európska únia je spoločenstvo, ktoré navzájom spája rozličné kultúry a jazyky. Ako je na skutočnosť, že patríme k multikultúrnemu európskemu priestoru, pripravený náš región? V decembri sme oslovili štyroch cudzincov, ktorí dlhšie či kratšie obdobie žijú na Orave, aby sme zistili ako sa im tu žije a aký je postoj tunajších ľudí k nim ako cudzincom.

So svojou skúsenosťou sa podelili zahraniční dobrovoľníci z Portugalska a Maďarska, ktorí sú na Orave ešte veľmi krátko, ale aj Julio zo Španielska, ktorý tu pôsobí už deväť rokov a Suzanne zo Spojených štátov amerických, ktorá sa prisťahovala na Oravu pred sedemnástimi rokmi. Zaujímalo nás, čo ich priviedlo práve na Oravu a čo si myslia o ľuďoch, ktorí tu žijú. Aké je to žiť v prostredí, kde sa hovorí jazykom, ktorý je pre nich cudzí? Čo považujú za najkrajšie a naopak za najťažšie na živote v tomto regióne? Dozviete sa v nasledujúcich krátkych videách. 

Jejée

Áron

Julio

Suzanne

Spoznajme Vianoce v Európe

V utorok 11.12.2018 sme pre verejnosť v priestoroch informačného centra Europe Direct pripravili spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi pôsobiacimi v Trstenej medzinárodný večer na tému „Spoznajme Vianoce v Európe“. Našim zámerom bolo priblížiť ľuďom viaceré kultúry Európskej únie v aktuálnom období prípravy na Vianoce.

Takmer 60 návštevníkov rôznych vekových kategórií zaplnilo miestnosť plnú príjemnej atmosféry v podobe prelínajúcich sa vôní jedla a tónov vianočných piesní. Atmosféru nadchádzajúcich Vianoc podčiarkoval aj vianočný stromček a sviatočne vyzdobené stoly s lákavo naaranžovanými vianočnými dobrotami.

Po úvodnom privítaní vystúpili zahraniční dobrovoľníci so svojimi prezentáciami, v ktorých predstavili vianočné zvyky, dekorácie a tradičné štedrovečerné jedlá vo svojej domovskej krajine – Francúzsku, Portugalsku, Maďarsku, Fínsku. Vyskúšali sme si zaspievať i tradičnú koledu v maďarčine. V prestávkach medzi prezentáciami si mohli návštevníci pochutnať na vianočných špecialitách, ktoré dobrovoľníci pripravili, vzájomne diskutovať, porovnávať a hodnotiť.

„Veľa nového sme sa dozvedeli.“  „Jedlo je chutné, určite sme sa inšpirovali,“ ohodnotili vianočné menu maturantky z hotelovej akadémie.

K programu večera prispeli svojou prezentáciou o Vianociach v Španielsku tiež študenti prvého ročníka bilingválneho gymnázia v Trstenej, ktorí pripravili aj bohatú ukážku španielskych jedál pod vedením pani profesorky Zembjakovej a španielskeho lektora Julia. 

Program sme ukončili zábavným kvízom, ktorý prítomných preveril zo získaných vedomostí o Vianociach v Európe.

„Ďakujem a som šťastný, že ľudia prišli a dúfam, že prídu opäť a privedú so sebou viac priateľov, aby sa táto rodina rozrastala, “ hodnotí utorkový večer Jejée, dobrovoľník z Portugalska.

„Myslím, že medzinárodný večer bol veľmi zaujímavý z pohľadu ako dobrovoľníci z rozličných krajín prezentovali svoje Vianoce. Niekto hovoril veľa o jedle, iný o zvykoch a ďalší naučili trochu zo svojho jazyka. Ľudia boli šťastní, takže sa to podarilo,“ podelil sa s nami o dojmy Áron, účinkujúci dobrovoľník z Maďarska.

Máme za sebou opäť jedno z úspešných podujatí a veríme, že návštevníci strávili u nás príjemný a obohacujúci večer. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako si uvedomiť, že sme európskymi občanmi, že máme mnoho spoločného s ostatnými európskymi kultúrami a v inom sme naopak rozdielni, v zmysle motta EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“.

Diskusia pre stredoškolákov o Európskej únii

V pondelok 26.11.2018 sa v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej Osade v Námestove stretla viac ako stovka mladých ľudí – študentov 3., 4. a 5. ročníka školy s osobnosťami reprezentujúcimi dve hlavné inštitúcie Európskej únie – s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislavom Mikom. Diskusia organizovaná informačným centrom Europe Direct Trstená bola zameraná na témy Budúcnosť Európskej únie, Potreba angažovanosti mladých ľudí v európskych témach a Prečo ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019.

Po úvodnom privítaní každý z hostí ozrejmil študentom fungovanie kľúčových európskych inštitúcií a význam účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšie ich príspevky boli venované téme, čo prináša Európska únia pre mladých, vysvetleniu pojmu populizmus v kontexte Európskej únie. V súvislosti s touto oblasťou sa hostia venovali aj mýtom o Európskej únii a poukázali na dôležitosť rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie. Študentom poskytli užitočné typy na webové stránky, kde môžu nájsť pravdivé informácie. Vo svojich príspevkoch sa dotkli aj aktuálnej problematiky Brexitu. Študenti sa pýtali najmä na výhody a nevýhody Európskej únie, zaujímal ich aj problém rozdielnej kvality výrobkov niektorých značiek v rôznych krajinách EÚ a jeho riešenie.

„Keďže som ešte voliť nebola, ale už môžem, tak som rada, že nás povzbudili k zodpovednosti voliť. Páčilo sa mi, že nás informovali o výhodách, že sme v EÚ.“  (Kristína, 18 rokov)

„Pán Miko nám vysvetlil ako to funguje na konkrétnych príkladoch, ktoré riešil, zažil, videl. A to sa mi rátalo.“ (Kristián, 19 rokov)

Aj na základe pozitívnych vyjadrení študentov po skončení podujatia veríme, že táto jedinečná príležitosť dozvedieť sa informácie od ľudí, ktorí sú v priamom kontakte s dianím na pôde európskych inštitúcií podnieti študentov viac sa zaujímať o európske témy a rozhodnú sa využiť svoje právo voliť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.

 

Učíme kritickému mysleniu

Prvý novembrový utorok sme v priestoroch informačného centra Europe direct v Trstenej privítali skupinu stredoškoláčok zo Súkromnej spojenej školy EDUCO. Mali možnosť zúčastniť sa ďalšieho LARPu, rolovej zážitkovej hry, kde si vyskúšali vžiť sa do úlohy postáv rôzneho veku, povolania, záujmov či sociálneho postavenia, s vopred určeným charakterom.  Pod vedením lektora sa zrazu ocitli v budúcnosti na palube lode a plavili sa osídliť nové moderné mesto vybudované uprostred oceánu  – Panoptikon.

Ústrednou témou LARPu bola kariéra, výber zamestnania, migrácia, motivácia a priority v rozhodovaní.  V prostredí hry boli nútení rozhodovať sa pod vplyvom rôznych okolností, osobných i vonkajších cieľov a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Zároveň mohli bezprostredne vidieť dôsledky svojho rozhodovania.

Po ukončení samotnej hry hodnotili motiváciu k rozhodovaniu, vplyvy na ich konkrétne rozhodnutie, spokojnosť s konečnou voľbou po jej uskutočnení. V následnej reflexii sa už preniesli do súčasnosti a svojich životov  a uvažovali o tom, čo u dnešných ľudí vplýva na výber povolania, aká je ich motivácia rozhodnúť sa pre prácu v zahraničí a podobne.

Našim cieľom je prostredníctvom týchto aktivít rozvíjať kritické myslenie študentov stredných škôl, ktorí sa budú musieť rozhodovať v rôznych situáciách vo svojom živote a mnohí z nich ako prvovoliči už v nadchádzajúcich eurovoľbách.

Veríme, že prežili u nás užitočný a podnetný čas a odniesli si zaujímavú skúsenosť.