Prinášame Vám eko slovník a tipy pre ekologickú domácnosť a zvýšenie ekologickej inteligencie

V súčasnosti sú médiá a sociálne siete plné slov ako „zero waste“, „mikroplasty“, „upcyklácia“, či „kompostovanie“. Poznáte ich?
Zaoberáte sa touto témou?

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre celý svet. Týka sa nás všetkých. Na boj proti tomuto problému vytvorila EÚ Zelenú dohodu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.

Nestačí však, aby sa touto otázkou zaoberali politici, začať musíme každý od seba. Preto Vám prinášame prehľad základných eko výrazov, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v téme ekológie a tiež vo zvýšení ekologickej inteligencie. Jeho súčasťou sú aj tipy ako mať ekologickú domácnosť a tiež test ekologickej inteligencie.

Sútiahnite si eko výkladový slovník zadarmo TU: EKO SLOVNÍK

Pracovný plán Európskej komisie na rok 2021

Európska komisia dňa 19. októbra predniesla dokument, v ktorom je spísaný plán práce na rok 2021.  Nesie sa v duchu posunu od stratégie k realizácii v rámci všetkých šiestich priorít. Viete, ktoré to sú?

Od stratégie sa už plánuje presunúť k realizácii a to napríklad v zvyšovaní odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností, či s balíkom návrhov Fit for 55 – s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. 

Taktiež sa plánuje podporiť projekt Z farmy na stôl a v rámci digitálneho veku sa dôraz bude klásť na právo na súkromie a pripojiteľnosťslobodu prejavu, voľný tok údajov kybernetickú  bezpečnosť.

Európska komisia tiež plánuje predložiť návrhy spojené s bezpečnosťou a zodpovednosťou v rámci umelej inteligencie a európskej elektronickej identifikácie.

Rok 2021 sa má zapísať do histórie aj ako rok zabezpečenia bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých. Zároveň EK navrhne spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách, obnovenom partnerstve s našimi južnými susedmi a oznámenie o Arktíde. Predstaví aj nový strategický prístup na podporu odzbrojeniademobilizácie reintegrácie bývalých bojovníkov.

Nový impulz pre európsku demokraciu

Komisia predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhne aj rozšírenie európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov. Komisia navrhne jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijme opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívaním súdnych sporov. V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa navrhnú opatrenia na využitie plného potenciálu týchto regiónov.

V nasledujúcom linku môžete aj vy nahliadnuť k pracovnému programu na rok 2021, kde sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov.

Toto je šesť priorít Európskej komisie na obdobie 2019-2024.

Európsky ekologický dohovor; Európa pripravená na digitálny vek; Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí; Silnejšia Európa vo svete; Podpora európskeho spôsobu života; Nový impulz pre európsku demokraciu.

ZDROJ: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_sk

Straty vašej firmy spôsobené koronavírusom môžu pokryť eurofondy!

Slovensko disponuje veľkou čiastkou nevyčerpaných eurofondov, ktoré by sa možno dali použiť ako náplasť pre firmy za straty spôsobené koronavírusom. Bude sa to týkať aj vás?

Veronika Remišová bude v najbližšom období v spolupráci s ministerstvami zisťovať, koľko z tzv. voľných peňazí z eurofondov (ktoré zatiaľ nie sú zazmluvnené) sa budú dať použiť na zmiernenie dôsledkov pandémie. Podľa údajov o stave čerpania eurofondov z konca februára má Slovensko na sedemročné obdobie k dispozícii 15,3 miliardy eur. Či bude možné ich využiť a do akej miery, sa dozvieme po audite, ktorý vykonajú slovenské ministerstvá v najbližších dňoch.

Európska únia sa minulý týždeň rozhodla časť peňazí z fondov EÚ vyčleniť pre členské štáty na záchranné opatrenia v súvislosti s vírusom COVID-19. V prípade Slovenska ide o sumu 527 miliónov eur. Ako minulý týždeň informoval portál EURACTIV.sk, vláda môže na tento účel teoreticky využiť aj všetky zostávajúce eurofondy.

O tom, ako sa rozhodlo, a či si budete môcť požiadať o záchranný balík aj pre vašu firmu, vás budeme priebežne informovať.

ZDROJ: Euractiv.sk

Dni mesta Tvrdošín

V nedeľu 8.9.2019 sme boli súčasťou Dní mesta Tvrdošín. Boli to chvíle plné zábavy a spoznávania. Spoločne sme zisťovali a prichádzali na to,koľko toho vieme o Európskej Únii. Poskytovali sme takisto informácie a poradenstvo. V tomto čase prebiehali aj rôzne súťaže v ktorých si mohli ľudia zasúťažiť. Zapojiť sa mohli malí i veľkí. Následne sa rozdávali ceny víťazom súťaží. Ďakujeme za príjemný zážitok.

Workshop EU

Dňa 12.9.2019 sme mali Workshop s mladými na tému EU: hrozba alebo príležitosť? v spolupráci s EDIC Rybnik, z Polska.

So študentami z Gymnázia Trstená sme dňa 12.9.2019 diskutovali o tom, aké zmeny prinieslo pre PL a SVK vstúpenie do Európskej únie. Spolu sme porovnávali obe krajiny.

Napríklad sme sa dozvedeli, že počas krízy v roku 2015 bolo Poľsko jedinou krajinou, ktorej ekonomická situácia bola stabilná, zatiaľ čo v ostatných častiach EÚ sme pociťovali nárast cien a klesanie dopytu po službách.

Tak isto sme prichádzali na to, čo sa zmenilo od vstúpenia v oboch krajinách. Na záver sme vytvorili kvíz s otázkami o EÚ a traja úspešní študenti vyhrali vecné ceny. Ďakujeme aktívnym študentom za ich prístup a úvahy.