Festival vnímavosti

„Pri príbehu nevidiacej pani som si mohla uvedomiť, že to ja som veľakrát slepá a nie ona… Páči sa mi na nej, že práve ona je tá, ktorá pomáha ostatným, vnímať svet inak.“

Aj toto je jedna z mnohých reakcií, ktoré zazneli 11. 6. 2019 počas Festivalu vnímavosti  v Trstenej.

Začali sme už od rána.

Festival začal už od rána „Živou knižnicou“ pre deviatakov, ktorá prebiehala v Dome kultúry v Trstenej. Počas nej si žiaci vypočuli príbehy 8 živých kníh. Odchádzali so silným odkazom od ľudí, ktorí vo svojom živote zažili niečo, vďaka čomu vedia žiť naplno a odovzdávať posolstvo ďalším… Kam až môžu dostať človeka drogy? A ako sa dá dostať z absolútneho dna naspäť do života? Aký je život v tme? S čím všetkým sa stretáva černoch žijúci na Orave? Aký je život róma vo svete „gadžov“? Tieto aj mnohé iné otázky a odpovede odzneli počas tohto silného dopoludnia… Súčasťou bola aj téma extrémizmu, formou prezentácie knihy „Margaréta biela“. Je to príbeh Heleny, ktorá na vlastnej koži prežila hrôzy holokaustu. Kniha je silným odkazom na témy, ktoré je tak dôležité pripomínať, aby sme neopakovali chyby minulosti…Po slovách autorky Petry Nagyovej o tom, čo jej kniha dala a prečo vlastne vznikla, sa sálou nieslo silné posolstvo priamo od Heleny. Napriek tomu čo prežila, neživila v sebe nenávisť, ale odpustenie… Po odznení jej slov ostalo v sále hlboké ticho …

Spojili sme rôzne svety v jednom stane

Festival pokračoval pre verejnosť, v popoludňajších hodinách na námestí. Účastníci tu mohli zažiť odlišnosť a rôznorodosť v mnohých podobách. Prekvapila nás účasť mnohých ľudí všetkých vekových kategórií. Od najmenších detí, cez skupiny študentov, až po seniorov.

Mohli si vypočuť osobné príbehy ľudí, ktorí žijú so znevýhodnením, ale napriek tomu naplno. Mali priestor osobne sa spýtať na otázky, ktoré máme veľakrát v mysli, ale niečo nám bráni spýtať sa…

Aký je život v tme? Dá sa bicyklovať s jednou nohou? Ako funguje protéza končatiny? Čo všetko prináša anorexia? Dá sa z nej vyliečiť? Aký je život s autistickým dieťaťom? Tieto a množstvo ďalších otázok sa mohli ľudia spýtať priamo a osobne „živých kníh“ – ľudí, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojím silným príbehom.

Neostalo však len pri počúvaní. Ľudia mohli aj osobne zažiť, aké je to byť v koži róma, invalida, bezdomovca, nevidiaceho, či nepočujúceho… Ako? Prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá ich preniesla do vnímania sveta inými očami…  „Strašne som sa bála, bolo to také čudné, keď na mňa mierili zbraňou a ja som nemohla nič urobiť,“ zhodnotila svoj zážitok z virtuálnej reality jedna z účastníčok.

V mnohých prebudil zvedavosť a množstvo otázok aj invalidný vozík, bicykel pre invalidov, či hokejová výstroj na sledge hokej. Tieto pomôcky si každý mohol aj osobne vyskúšať. Súčasťou boli aj mnohé ďalšie aktivity…

Prečo toto všetko?

Celý festival vnímavosti bol zameraný na uvedomenie, že každá osoba je predovšetkým človekom. Bez predsudkov voči farbe pleti, národnosti, či náboženstvu… Bez ohľadu na to, či nosí luxusné šaty, oblek, montérky alebo „marocký kaftan“. Bez presvedčenia, že život niekoho má menšiu hodnotu, pretože má „len“ jednu nohu, invalidný vozík, alebo bojuje s inou, mnohokrát neviditeľnou diagnózou.

Bol to priestor zažiť pestrosť, farebnosť a krásu sveta v rôznorodosti. S úctou a obdivom k životu… S možnosťou uvedomiť si, že za každou osobou je jedinečný príbeh a každý z nás je predovšetkým človek… Človek, ktorý mnohokrát robí chyby, ale zároveň cíti, vníma a môže sa stať šíriteľom dobra a ovplyvniť myslenie mnohých ďalších ľudí… Stačí len trochu chcieť…

Nerozdeľujme – Vnímajme… Pretože všetci tvoríme jeden svet…

Ľubica Matušáková

Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť tento projekt – Mestu Trstená, EDUME n.o. a všetkým živým knihám, ochotným podeliť sa o svoj príbeh.

Medzinárodný večer 2

V piatok 24.5.2019 sa v priestoroch Kultúrneho domu Trstená uskutočnil Medzinárodný večer II. Tento večer sa niesol v téme 80. – 90. rokov.

Všetko sa to začalo o 18.h, po príchode sa účastníci večera pozoznamovali, urobili si zopár fotiek či odfotili sa pri fotostene s rôznymi maskami či inými doplnkami, zaspomínali si na časy mladosti J

Na základe zaujímavej aktivity týkajúcej sa vedomostí o európskych mestách sme sa rozdelili do skupín, kde sme vytvorili 5 tímov, ktoré neskôr súťažili o vtipnú cenu, typickú pre 90-te roky:  TAMAGOČI.

Po náročnej práci, ako pečenie, alebo cestovanie po svete (hoci len na mape) sme si urobili prestávku, počas ktorej sme pod vedením nášho tanečníka tancovali a poriadne sme si to užili.

Mali sme aj snack-breaks, kde účastníci mohli ochutnať všelijaké špeciality balkánskej, arménskej, portugalskej ale i slovenskej kuchyne.

Všetci účastníci mali priestor na vytváranie nových priateľstiev a získanie nových kontaktov. Všetci sme si precvičili angličtinu a bolo to veselé.

Na záver sme zhasli všetky svetlá, posadali sme si do kruhu, a s pomocou rôznych hudobných nástrojov sme si spolu spievali a hrali najväčšie hity 90-tych rokov.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, prítomnosť, energiu, pomoc, dobrú náladu… Kiežby celá Európa vždy fungovala v takej atmosfére, ako tento medzinárodný večer, zjednotení v rozmanitosti.  

Záujem o eurovoľby na Slovensku rastie

Jarný prieskum zameraný na verejnú mienku Eurobarometer ukázal, že záujem Slovákov o Eurovoľby sa zvyšuje.

Februárový prieskum agentúry Focus ukázal pravdepodobný záujem zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Aktuálne sa hovorí o 39 %, ktorí sa veľmi pravdepodobne alebo pravdepodobne zúčastnia európskych volieb. Tých, ktorí určite pôjdu voliť je 20 %.

Hlavným faktorom prečo sa voliči rozhodli že pôdju hlasovať je fakt, že voľby sú občianska povinnosť, ďalej že sa cítia byť Europánmi, alebo že hlasovaním v eurovoľbách môžu niečo zmeniť.

Podľa Eurobarometra najväčší záujem majú voliči v kategórii 25-39 rokov, ľudia starší ako 55 a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Prieskum sa pokúšal zistiť aj to čo by podľa nich mali byť témy predvolebnej kampane. Na prvom mieste je téma ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín (48%).

Slovensko malo v roku 2014 veľmi nízku úroveň účasti. K voľbám prišlo len 13% voličov. Nižší záujem o eurovoľby ako na Slovensku je v Českej republike, Chorvátsku, Rakúsku a Portugalsku.

Viac info na stránke:
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/zaujem-o-eurovolby-na-slovensku-rastie-urcite-sa-chysta-volit-20-ludi/

EU určila prísnejšie normy CO2 pre osobné automobily a dodavky

EU stanovila prísnejšie emisné normy oxidu uhličitého pre osobné automobily a dodavky. Europska únia sa chce priblížiť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a prispieť tým, aby sa výrobcovia automobilov pokúšali o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Cieľom EU je aby sa od roku 2O21 do roku 2O30 znížili emisie CO2 o 37,5% pre osobné automobily a 31% pre dodavky.

Rokovania s Európskym parlamentom začali 10. októbra 2018 a skončili predbežnou dohodou 17. decembra, ktorú 16. januára 2019 potvrdili veľvyslanci členských štátov pri EÚ. Posledným krokom tohto postupu je už len formálne prijatie nových pravidiel Radou.

Hlavným cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, ktorá hovorí o zmene klímy a má obmedziť emisie sklenikových plynov do roku 2030 a tým znížiť emisie celej EÚ o 30 %.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 , ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

Viac info na:
https://europskenoviny.sk/2019/04/22/eu-stanovila-prisnejsie-emisne-normy-co2-pre-osobne-automobily-a-dodavky/

Komunálny odpad

zberny dvor mixed waste zmiesany rozne odpady Illustration of separation recycling bins with organic, paper, plastic, glass, metal, e-waste and mixed waste. Waste segregation management concept.

Slovensko vyprodukuje na jedného obyvateľa menej odpadu, ako priemerný Európan. Množstvo komunálneho v Europe klesá zatiaľ čo na Slovensku od roku 2000 rastie.

Cieľom nového zákona o odpade, ktorý schválila vláda v Auguste 2018 je zvýšiť triedenie a recykláciu.

Na Slovensku je relatívne málo komunálneho odpadu na hlavu, no priveľa z neho končí na skládkach.

Viac na stránke:
https://euractiv.sk/section/komunalny-odpad/infographic/komunalny-odpad/