Program Erasmus+ sa rozširuje o nové ponuky!

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, vďaka ktorej sa podarí prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.

Európska komisia dnes spustila projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktorým chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 mladých ľudí. Projekt zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu*, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. 

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Program Erasmus+ je veľmi úspešný, no napriek tomu nie je vždy prístupný pre všetkých. Virtuálnou výmenou v rámci programu Erasmus+ umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí s rôznym sociálnym pozadím a podporíme porozumenie medzi kultúrami. Tento online nástroj prepojí väčšie množstvo mladých ľudí v EÚ s ich rovesníkmi a kolegami z iných krajín; bude vytvárať mosty a prispievať k rozvíjaniu zručností, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a tímová práca.“ 

Celý článok nájdete na www.europskenoviny.sk

Zadarmo cestovanie po EÚ? Áno, už toto leto!

Európska komisia schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“. 

Na tento program sa v roku 2018 vyčlení 12 miliónov eur, čo by malo umožniť približne 20 000 až 30 000 mladým ľuďom cestovať a získať skúsenosti, ktoré prispejú k posilneniu európskej identity a spoločných európskych hodnôt a podporia spoznávanie európskych miest a kultúr. Tento návrh je v súlade s ambíciami EÚ na podporu vzdelávacej mobility, aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia a solidarity všetkých mladých ľudí.

Jeho cieľom bude ponúknuť mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzdelanie, vrátane mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia. Informácie o novej príležitosti pre mladých 18-ročných Európanov prináša propagačná kampaň DiscoverEU.

Zdroj: Európske noviny

Prvých 15 000 mladých môže zadarmo cestovať už toto leto!

O celej iniciatíve ako aj o podmienkach zapojenia sa do nej sa dočítate tu

Európska foto súťaž – My social city

Európska foto súťaž – pre amatérov aj profesionálnych fotografov

Vyhrajte kultúrny výlet do Bruselu alebo foto techniku až za 1500 €!

Mestá – či už v mestských alebo vo vidieckych oblastiach – sú čoraz viac konfrontované s akútnymi sociálnymi nerovnosťami. Aby sme obnovili dôveru občanov v európske projekty, potrebujeme európske politiky, ktoré podporia rovnosť príležitostí, chránia sociálne práva, riešia neistotu zamestnania a zabezpečia prístup ku kvalitným verejným službám.

V záujme zmiernenia dôsledkov sociálnych problémov EÚ investuje po celé desaťročia do ľudí a ich zručností prostredníctvom politiky súdržnosti a najmä Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom kľúčových opatrení stanovených v európskom pilieri sociálnych práv.

Cieľom tejto súťaže je povzbudiť amatérskych a profesionálnych fotografov, aby zobrazovali sociálne projekty a / alebo sociálne vzťahy vo svojich mestách a mestách. Prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, bývaniu alebo zamestnaniu, pracovným podmienkam alebo integrácii znevýhodnených ľudí do spoločnosti môže byť inšpiráciou pre takúto fotografiu.

Súťaž je organizovaná v spolupráci so SOLIDAR, Európskou sieťou organizácií občianskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá sociálnou spravodlivosťou v Európe a vo svete.

Víťazov vyberie porota zložená z odborníkov v oblasti fotografie a sociálnych otázok.

Víťazi sa môžu tešiť na skvelé ceny:

  1. cena: 2 spiatočné letenky do Bruselu + foto technika za 1500 €
  2. cena: 2 noci v jedinečnom fotografickom hoteli + foto technika za 1000 €
  3. cena: „Brusel karta“ voľné vstupy do múzeí, neobmedzené cestovanie verejnou dopravou,… + foto technika za 500€

Podmienky účasti sa dočítate tu:

 

 

 

 

 

 

Súťaž pre študentov žurnalistiky

Študenti žurnalistiky pozor! Súťaž Youth4Regions práve pre vás!

Stačí zaslať a prihlásiť do súťaže vašu prácu alebo video o projekte financovanom z Kohézneho fondu alebo Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Môžete vyhrať školenie v oblasti žurnalistiky a komunikácie, mentorovanie profesionálnym žurnalistom alebo účasť na podujatí European Week of Cities and Regions v Bruseli 7.-11. októbra 2018!

Viac o súťaži: ec.europa.eu

 

Prečo dať zelenú Európskej dobrovoľníckej službe?

Ako súčasť o. z. V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ponúkame mladým ľuďom od 18 do 30 rokov možnosť vycestovať na krátkodobú, či dlhodobú európsku dobrovoľnícku službu (EDS). Čo to ale je? Predstav si, že máš po strednej, či vysokej škole alebo proste nevieš čo ďalej so svojím životom. Jedno ale vieš. Nechceš ísť pracovať v práci, ktorá ťa nebaví a vojsť do stereotypného života, ktorý ťa bude vybíjať. Túžiš sa vzdelávať a spoznávať nových ľudí, kultúru, či krajinu ako každý mladý človek. V dnešnej dobe je cestovanie veľmi trendy a Európska únia má dnes pre mladých naozaj dvere otvorené dokorán aj vďaka EDS.
Odcestovať zo zabehnutého života chce poriadnu dávku odvahy a odhodlania. „A to tam budem sám? A čo keď sa mi tam nebude páčiť?“; aj to sú otázky, ktoré víria hlavou každému, ktorý uvažuje o tom, že strávi určitý čas v inej krajine, medzi ľuďmi, ktorých nepozná. Kde sa však človek najlepšie spozná, ak nie v situáciách, s ktorými sa musí vysporiadať sám? EDS je skvelá príležitosť pre tých, ktorí sú ochotní darovať svoj čas, ruky a talenty na to, aby bol koniec koncov obdarovaný oni sami. Emócie? Strach? Radosť? Dobrodružstvo? Neznáme? Výzva? Tomu ver!
Ešte sme ťa nepresvedčili? Prečítaj si pár odporúčaní už tých, ktorí sú „po“:
„Vďaka dobrovoľníctvu som mala možnosť realizovať svoje nápady, rozširovať si obzory, posilňovať sa vierou v ľudské dobro, učiť sa nové veci, pracovať a komunikovať s ľuďmi, zabávať sa, či riskovať a mnoho iného!“ Dada, Anglicko (England)
„EDS mi pomohla utvrdiť sa v tom, čo naozaj chcem a pomohla mi uvedomiť si, že aj v Európe a aj vo vyspelých krajinách ako je Nemecko, je obrovská potreba venovať sa rozvoju a chudobe a práca s deťmi a mládežou je veľmi dôležitá. Som vďačná, že som mohla svojou troškou takisto prispieť k rozvoju.“ Monika, Nemecko
„EDS predstavuje skvelú možnosť ako prakticky zadarmo nadobudnete obrovské bohatstvo ukryté v zážitkoch a skúsenostiach. :)“ Adam, Bulharsko 

Ak teda uvažuješ, neuvažuj a konaj!

„Bol to najlepší rok môjho života!“ Lenka, Poľsko 

by: Tereza Prielomková