Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba ( EVS ) pomáha mladým ľuďom zúčastniť sa na zahraničných dobrovoľníckych projektoch.

ANGLICKO, September 2018 – August 2019

  • Roman Catholic Diocese of Westminster
  • Roman Catholic Diocese of Lancaster Youth Service

2 dobrovoľníci

Projekt je organizovaný Rímskokatolíckou diecézou Westminister, ktorá prevádzkuje pobytové a denné programy pre deti a mladých ľudí. Centrum má kapacitu pre 64 ľudí a poskytuje im priestor dostať sa z každodenných starostí a získať priestor pre reflexiu, pre kreatívnu prácu v skupinách, pre indoor a outdoor aktivity. Centrum navštevujú školy z celej diecézy pre jednodenné alebo pobytové obnovy. Súčasťou služby je aj služba vo farnostiach.

Viac informácií: mobility@ozviac.sk

ARMÉNSKO, Jerevan, Apríl 2018 – August 2018

Štátna Brusovova univerzita jazykov a sociálnych vied ponúka miesto jednému dobrovoľníkovi zo Slovenska, ktorý s ostatnými rôznymi zahraničnými dobrovoľníkmi sa stane súčasťou kariérneho centra a bude organizovať na univerzite rôzne jazykové kurzy pre študentov, prezentácie dobrovoľníctva, medzinárodne dni a pod.

Viac informácií: mobility@ozviac.sk

 

FÍNSKO, Virrat, Apríl 2018 – November 2018 (6-8 mesiacov)

Mládežnícke centrá vo Virrate a Alavuse hľadajú 3 dobrovoľníkov – 1 dobrovoľník na výpomoc do kuchyne, 1 dobrovoľník do pedagogického tímu a 1 do mládežníckeho centra. Dobrovoľníci budú vykonávať týždenné aktivity v mládežníckom klube, plánovať a organizovať rôzne podujatia, organizovať tematické dni alebo tematické víkendy, spolupracovať s miestnymi partnermi (kongregácie, školy, miestne organizácie)

Viac informácií: mobility@ozviac.sk

 

BULHARSKO, Varna, Shumen, Apríl 2018 – November 2018

2 dobrovoľníci na 6-8 mesiacov

2 dobrovoľníci na Júl-August (2 mesiace)

Organizácia Bulharskí skauti hľadajú ľudí so skautskými skúsenosťami alebo s pozitívnym postom a zručnosťami práce s deťmi a mladými.

Dobrovoľníci budú organizovať aktivity a hry pre skupiny detí a pre skupiny dievčat a chlapcov (12-18 rokov), plánovať a organizovať národné alebo miestne aktivity vyvíjať školiace nástroje pre sociálny, fyzický, intelektuálny, charakterový, emocionálny a spirituálny rozvoj mladých ľudí a v lete pomáhať na skautských táboroch.

Viac informácií: mobility@ozviac.sk