Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia

Európska komisia spustila prihlasovanie do už v poradí 12. ročníka súťaže Juvenes Translatores! Vyskúšajte si prácu profesionálneho prekladateľa a pocestujte rovno až do Bruselu!

Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia sa snaží podporovať štúdium jazykov a podnietiť mladých šikovných študentov k výberu kariéry profesionálneho prekladateľa.

Ako sa môžete stať účastníkom súťaže Juvenes Translatores?

Do súťaže sa môžu zapojiť stredné školy, ktoré následne nominujú svojich 17-ročných študentov (narodených v roku 2001), pričom ich národnosť nehrá úlohu. Prihlasovanie začalo 1. septembra 2018 a potrvá do 20. októbra 2018 do poludnia. Prihlášky sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a registrácia škôl prebieha na stránke http://ec.europa.eu/translatores.

Čo bude nasledovať po prihlásení?

Zo všetkých zaregistrovaných stredných škôl Európska komisia náhodne vyberie 751 škôl, ktoré budú môcť do súťaže poslať svojich 2 až 5 jazykovo nadaných študentov. Súťaž sa uskutoční 22. novembra a bude prebiehať v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách. Súťažiaci budú mať na výber 552 možných jazykových kombinácií z 24 úradných jazykov EÚ. Minulý rok súťažiaci využili 144 jazykových kombinácií, medzi ktorými sa objavili aj preklady z poľštiny do fínčiny či z češtiny do gréčtiny. Súťažné texty prekladov budú hodnotené prekladateľmi Európskej komisie z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva Komisie pre preklad, čím sa zaručí čo najvyššia kvalita hodnotenia a spravodlivé podmienky pre všetkých súťažiacich. Mená víťazov (jedného za každú krajinu) budú následne oznámené začiatkom februára 2019 a na jar budú víťazi pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien. Počas svojej návštevy Bruselu sa budú môcť stretnúť aj s profesionálnymi prekladateľmi Európskej komisie, ktorí hodnotili ich preklady, a porozprávať sa s nimi o tom, aké to je pracovať s jazykmi. Súťažiaci, ktorým sa nepodarí zvíťaziť neodídu naprázdno, bude im zaslaný certifikát o účasti.

Aká je téma súťaže Juvenes Translatores 2018?

Keďže je rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, bude aj nosnou témou prekladových textov práve kultúrne dedičstvo. Ako hovorí aj Európsky komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad: „Jazyky sú základom európskej rozmanitosti a cesta k pochopeniu našej identity. Mladí ľudia nám prostredníctvom tejto súťaže pripomínajú, akí sme rozmanití a že rozmanitosť je jednou z našich najsilnejších stránok. Týmto preto vyzývam všetkých jazykových nadšencov, aby sa zapojili a pomohli nám vyzdvihnúť naše jazykové kultúrne dedičstvo a ďalej ho budovať.“

Ďalšie informácie o súťaži a jej predchádzajúcich ročníkoch nájdete na stránke Juvenes Translatores.

Zdroj: ec.europa.eu