Naša Miška vo veľkom svete!

Všetky ED-čka pokope!

V dňoch 8.-9.3.2018 som sa zúčastnila, ako zástupkyňa nášho centra Europe direct Trstená, tréningového seminára v Bruseli. Tréningového seminára sa zúčastnili novootvorené Europe direct centrá zo všetkých členských krajín EÚ.
Seminár bol veľmi praktický, vzhľadom na to, že sme boli všetci nováčikovia. Boli nám predstavené komunikačné priority, boli sme upozornení a nasmerovaní na to, čomu sa máme v našej práci venovať a ako. Veľký dôraz sa kladie na občianske dialógy. Zástupcami Európskej komisie sme boli povzbudzovaní vychádzať k ľuďom, organizovať besedy s europoslancami, byť blízko ľudí a toho, čo ich zaujíma. Ďalej sme hovorili o stratégií pre voľby do Európskeho parlamentu na budúci rok, o kampaniach, ktoré sa budú realizovať, boli nám predstavené možnosti, ktoré môžeme využívať – navštívenie Visitors centra s rôznymi skupinami na rôzne témy. Dostali sme taktiež aj praktické informácie ako reportovať všetky naše aktivity, ako môžeme využívať EU publikácie, na koho sa máme obracať keď budeme potrebovať pomoc v rôznych otázkach. Mali sme zážitok pri navštívení press room s Timom Pessonenom, kde sa odohrávajú všetky tlačové besedy s novinármi. Mimo pracovného času sme sa mohli zoznámiť so zástupcami iných zahraničných centier, zdieľať. Zároveň sme sa viac spoznali v celej našej slovenskej zostave a zažili spolu aj neformálny čas v Bruseli.

by: Michaela Šidová