Stáž na Súdnom dvore Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok obmedzený počet platených stáží v trvaní piatich mesiacov. Stáže sa spravidla vykonávajú v Riaditeľstve pre právne preklady, riaditeľstve pre výskum a dokumentáciu, riaditeľstve pre komunikáciu, riaditeľstve protokolu a návštev, úradu právneho poradcu pre správne konania, kancelárii všeobecného súdu alebo riaditeľstva pre tlmočenie. 

 

Všetky ďalšie informácie, pravidlá prihlasovania sa na stáže sa dozviete tu:

Zdroj: Euractiv.sk